Získejte principy emoční inteligence a osobního rozvoje, které můžete ihned prakticky vyzkoušet a otestovat ve svém vlastním životě.

+420 732 673 445

Stáhněte si zdarma ebook:

6 UKAZATELŮ NA CESTĚ OSOBNÍHO ROZVOJE

Šest ukazatelů vám napoví, co a jak můžete udělat na cestě osobního rozvoje, abyste prožili váš den s pocitem naplnění, radosti a spokojenosti.

Co o nás říkají
naši klienti

Ve videu hodnotí naši spolupráci Mgr. Marcela Novotná, personální ředitelka, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Rozvoj osobní zralosti, autority a emočních kompetencí

ve skupinové, manažerské a obchodní praxi

Na seminář „Rozvoj osobní zralosti a autority“ jsem se přihlásil ze dvou důvodů – jednak jsem pociťoval potřebu dozvědět se něco více o emoční inteligenci a dále jsem očekával pozitivní přínos při aplikaci nově poznaného v mé každodenní praxi. Průběh a výsledek mnohonásobně předčil mé očekávání, vlastně jsem byl seminářem, jeho obsahem a lektory, nadšen už od první chvíle. Hodně poznatků lze aplikovat okamžitě, již v průběhu školení, při každé další komunikaci, při každé další reakci na nastalou situaci. Pochopení a přijmutí některých informací pro mě však bylo leckdy i hodně obtížné - například to, že za emoce jsem sám zodpovědný, protože jsem byl zvyklý vidět příčinu v někom a v něčem kolem mě. Následné pochopení mi však dalo úžasnou svobodu rozhodování se i v emočním světě. Tento seminář mi ze všech doposud absolvovaných školení, tréninků a workshopů přinesl nejvíce do mého pracovního i osobního života. Získané znalosti uplatňuji se stejnou měrou i po půl roce po dokončení semináře. Děkuji.

Zdeněk ŠtroblDENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. , Head of Department
, Purchasing

Poznejte, co je stěžejní, pro pracovní i osobní život.

Smyslem Emočně inteligentní komunikace je vytvářet trvalý dialog s ostatními, zkoumat jejich způsob vnímání reality, setrvat navzájem v kontaktu a chápat vývoj myšlení ostatních během procesu, jehož cílem je dosáhnout dohromady společných cílů.

RESTART MYSLI A TĚLA CESTA K OSOBNÍ SÍLE 17.06. – 24.06.2017 ISCHIA

RESTART MYSLI A TĚLA exkluzivní seminář rozvoje emoční inteligence, osobní dynamiky a stresové odolnosti na ostrově Ischia

Chcete se s námi i seminářem seznámit osobně?

2 hodinová „ochutnávka“

Zjistit více

Realizované projekty:

Těmto našim partnerům děkujeme za spolupráci a za možnost referenci prezentovat.

Co Vám partnerství přinese?

Získáte expertního partnera s týmem odborníků, kteří vám nabídnou :

  • Permanentní růst
  • Inovativní řešení vašich potřeb při dosahování úspěchů vaší firmy
  • Odvahu překračovat zaběhnuté vzdělávací stereotypy
  • Praktičnost –okamžitou implementaci naučeného do každodenního pracovního života
  • Lidskost, empatii, pochopení
  • Užitečnost – programy na míru aktuálním potřebám
  • Odborné kompetence spočívající jak v tacitních dovednostech lektorů, tak v implementaci nejnovějších poznatků věd o člověku do výukového procesu
  • Lektory, kterých posláním a základní hodnotou je pomáhat rozvíjet potenciál druhých, kteří věří ve změnu a mají radost z toho, jak se lidé mění, jak nacházejí cesty k tomu, na čem jim záleží.

Jsme členem