Co je to empatie

Umění naslouchat druhému, sociální opora, altruismus, rozpoznání potřeb druhých, předvídavost. Tolerance a respekt k druhým, vyjádřit pochopení či porozumění, soucit s trápením druhého, schopnost podívat se na problém očima druhých. Reflexe a naslouchání v komunikaci.