5 pilířů emoční inteligence

emoční inteligence | APAS

emoční inteligence | APAS

Emoční inteligence (EQ) se zmiňuje při pohovorech, na školeních vedoucích pracovníků i na přednáškách pro psychology. Máte ale představu, jaké vlastnosti má takový emočně inteligentní jedinec? A jak ho vnímá okolí?

Emoční rovnováha není jen pro tibetské mnichy

Možná si říkáte, že dosažení emoční rovnováhy je něco jako stát se zenovým mistrem. Dívat se na svět, problémy i emoce s odstupem. Nebojte se, k sebepoznání a rozvinutí emoční inteligence vede jednodušší cesta, než odjet do kláštera v Tibetu a věnovat se dlouhé hodiny meditacím. 

Emočně inteligentní člověk může totiž být klidně i váš soused, který si s vámi vždycky rád popovídá, kolega, který dokáže uklidnit spory a podpořit týmového ducha nebo  vaše babička, která to skvěle umí s dětmi a u které se vždycky cítíte dobře. 

Jak začít zvyšovat své EQ? 

Narozdíl od IQ je zvyšování EQ cesta na celý život. Každý z nás si v sobě totiž nese spoustu bloků, strachů a zažitých vzorců chování, a ty nelze odbourat za pár dní či týdnů. I když se zázraky nestanou přes noc, jakmile se jednou rozhodnete, uvidíte, jak se postupně bude měnit váš život i vztahy s ostatními lidmi. Co všechno vás čeká na cestě sebepoznání? 

Sebeuvědomění

Slyšeli jste už přirovnání, že vědomí a podvědomí je jako jezdec na slonu? Pokud ne, tak jen krátké přiblížení. Slon je velké, silné a dle instinktů jednající zvíře, které symbolizuje naši emocionální stránku, podvědomé reakce a zapsané vzorce chování. Jezdec je naše vědomí, které by mělo slona ovládat. Abychom začali rozumět svým emocím, musíme je napřed poznat. Zjistit, ve kterých situacích se cítíme dobře a kdy je nám naopak něco nepříjemné. Zejména ženy by mohlo oslovit téma sebelásky, protože v rámci péče o ostatní často zapomínají na sebe a toto potlačení může vést k prudkým emocionálním výkyvům. 

Seberegulace

Když už se naučíme rozpoznávat své emoce a jejich příčiny, je čas využít jejich energie. Namísto potlačení je důležité všímavé uvědomění si emoce a hledání v sobě. Jakou informaci nám sděluje? Proč jsem vzteklý? Protože svět se nechová podle mého očekávání? Co s tím mohu dělat? Jak reagovat?

Mohu zvolit násilí proti „světu“ i s jeho důsledky, nebo začít pod vlivem vzteku dělat něco tzv. užitečného (a tím utéct od prožívání této emoce). Posun nastává při přečtení informace, kterou mi pocit sděluje a následná změna postoje, přesvědčení či iracionálního myšlení, kterými jsme situaci okomentovali a nastartovali tím onen pocit.

Sebemotivace

Emočně inteligentní člověk nepotřebuje pro svůj růst tzv. plácání po zádech od ostatních. Nejlepším motorem si je on sám. Ví, jak se namotivovat, proč sleduje určitý cíl a co mu pomůže ho dosáhnout. Nevadí mu, že mu ostatní v cíli nezatleskají, stačí mu jeho vnitřní dobrý pocit. Tato disciplína ale může být pro mnohé těžká, protože od malička slýcháme nejrůznější hodnocení a jsme zvyklí zavděčovat se okolí a na základě jejich reakcí stavět svou”image”. Vystoupit z tohoto kruhu chce hodně odvahy.

Empatie

Možná jste právě zajásali, protože víte, že empatie je vaše silná stránka. Naslouchat druhým a umět se podívat na svět jinýma očima patří totiž k vlastnostem, které ocení i vaši přátelé. Nenechte si ji ale jen pro své blízké, ale zkuste být empatičtí k protivné úřednici na matrice nebo k unavenému kolegovi v práci. Může to být taková vaše malá výzva pro osobnostní růst.

Sociální adaptabilita

Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. Neznamená to, že musíte nekriticky přijímat názor většiny. Neznamená to, že musíte nekriticky přijímat názor většiny a ani nemusíte (opět možná nekriticky) VNUCOVAT své názory ostatním. Diskutujte, vyjadřujte své názory a snažte se pochopit názory ostatních. Hledejte společné řešení na základě potřeb vás všech. Nahraďte strategie výhra-prohra strategií vzájemné dohody a spolupráce. To je základ sociální adaptability.

Pokud zatím nevíte, odkud svou cestu ke zvýšení EQ začít, zkuste si udělat SWOT analýzu sama sebe. Napište si své silné a slabé stránky, příležitosti, které chcete využít a hrozby, které by vám mohly zabránit v dosažení cílů. Vyberte si jeden až dva body, na které se zaměříte. Stanovení dílčích cílů, jako je třeba psaní si toho, jak se právě cítím, nebo proč mě něco rozčílilo, vás po cestě sebepoznání povede lépe, než kdybyste najednou chtěli své emoce dokonale ovládat.

Pokud se zaměříte třeba na otázku: „Proč mě něco rozčílilo?“ pozor na past, kterou je posuzování vnějšího světa! Jinými slovy, není pravdou že ON/ONA mě rozčílil/a, protože… Je to past, která vede do ještě větší zacyklenosti, prožívání ublíženosti a permanentního naštvání. Pravdou totiž je, ŽE TO JÁ JSEM SE ROZHODL BÝT NAŠTVANÝ V REAKCI NA…

Teprve tady začíná osobní rozvoj.

Staňte se vlastním pánem a vybalancujte svou emoční rovnováhu. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů