Co patří mezi soft skills – je projevem EQ třeba schopnost rychle číst?

Emoční inteligenci a tzv. měkkým dovednostem (soft skills) se věnuje v porovnání s IQ zasloužená pozornost až v poslední době. Proto možná tápete, co vše ještě do této oblasti zahrnout a co už ne. Hranice není často viditelná… Pokud někdo ovládá na jedničku třeba podvojné účetnictví, snadno to zařadíme mezi tzv. hard skills. Jak se to však má s takovým rychlým čtením, prací s informacemi nebo třeba s lektorskými dovednostmi? Jsou projevem EQ, jde o soft skills?

Kdysi personalisté (a zaměstnavatelé) zkoumali u uchazečů převážně hard skills. Ostatně zda někdo ovládá či neovládá řekněme angličtinu nebo již zmíněné účetnictví, se dá vcelku snadno zjistit již během pohovoru. Přesto se dnes ve výběrovém řízení u kandidátů hledí i na takové “skilly” jako schopnost empatie, komunikativnost, sebedůvěra, schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl…

3x sláva soft skills!

Proč jsou soft skills “najednou” důležité? Proč dnes kromě jazykových a odborných kurzů zařazují zaměstnavatelé do nabídky svým zaměstnancům školení soft skills?

Už i jen to, “JAK” něco říkáte (nejen CO říkáte) přenáší na ostatní kolem emocionální data. V jednom filmu zaznělo “to je zajímavé, že když ty říkáš díky, zní to jako chcípni”. Je to přesně tak – lidé se orientují nejen dle obsahu sdělení, ale také dle způsobu, jakým byl výrok vyřčen. Dle intonace, výrazu tváře. Lidé tak zachycují pocity, které mluvčí vysílá.

Zachycují pocity, které odvodí z hlasu mluvčího. V jedné studii sociálních psychologů Neumanna a Stracka posluchači naslouchali hercům, kteří četli neutrální projev – a to šťastným, smutným a neutrálním způsobem. Co to způsobilo u posluchačů? Nálada účastníků silně odpovídala náladě řečníka. Skupina, která slyšela mluvit herce pozitivním způsobem, se cítila optimističtěji. Skupina, která poslouchala “smutného” herce, se po čtení cítila melancholicky. A který herec se lidem líbil nejméně? Ano, ten se smutným hlasem.

Součástí experimentu také bylo, aby několik vybraných účastníků následně samo přečetlo tentýž text. Aniž by dostali jakékoli instrukce ke způsobu čtení, většina napodobovala emoční výraz herce, k jehož skupině byli přiřazeni. To napovídá, že záleží nejen na tom, co ostatním prezentujeme – velmi záleží také na způsobu, jak informace sdělujeme. Lidé z našeho hlasu cítí, jak se cítíme my – a začnou se tak cítit také. Emoce jsou totiž “nakažlivé”.

Školení soft skills k nezaplacení

Je tedy velmi důležité, jak v práci nadřízení a kolegové mezi sebou i se zákazníky a dalšími lidmi komunikují. Vysílají radostné emoce nebo negaci? Komunikují-li emočně zdatně a mají-li silné soft skills, pozitivně se to projevuje i na lidech kolem nich. Šíří se “dobrá nálada”. Mít takové lidi v týmu je k nezaplacení. Soft skills přitom se lze učit a zlepšovat podobně jako hard skills.

Kromě školení emoční inteligence zaměřených na osobní rozvoj a komunikaci souvisí s touto oblastí také školení soft skills, která s EQ souvisí okrajově. Lidé v rozvoji těchto svých dovednostech přesto cítí velký potenciál, který jim pomáhá nejen v práci. Výzkumy potvrzují, že mezi nejčastější příčiny neúspěchu vysokoškoláků v praxi patří nedostatečná schopnost sebeprezentace, přeceňování vlastních schopností, špatné komunikační dovednosti a také nedostatečná produktivita práce. Přitom všechny tyto oblasti lze zlepšovat rozvíjením soft skills.

Jak školení soft skills pomáhají?

Kurz strategie rychlého čtení – s emoční inteligencí tato dovednost souvisí např. díky tomu, že její ovládnutí pomáhá lidem, jejichž práce je z podstatné části založena na komunikaci. Pomáhá zvládat hrozbu přetížení informacemi a tlak z přívalu informací, které člověk musí zpracovávat. Zvyšuje produktivitu práce.

Jak pracovat s pamětí a informacemi – na tomto školení soft skills získáte schopnost pamatovat si několikanásobně víc informací, naučíte se je propojovat, předávat své myšlenky kolegům a zákazníkům jasněji, srozumitelněji.

Kurz lektorských dovedností – neocenitelné školení soft skills pro každého, kdo chce předávat své znalosti efektivně bez manipulace a bez fint a triků. A zvládnout nejen techniky prezentace, ale také trému a stres i problematické a nepříjemné situace, kterým se tu a tam nevyhne žádný lektor.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů