Co znamená nízká emoční inteligence zaměstnanců pro firmu?

zvyšování emoční inteligence ve firmě

Jak by to vypadalo, kdyby vaší firemní kulturou bylo
„Jsme emočně inteligentní firma“?
Umíte si to představit? Jakou váhu má ve vaší firmě emoční inteligence?

emočně inteligentní firma

Navzdory existujícím skvělým nástrojům současnosti, jakými jsou motivace, komunikace, vůdcovství a poznání, se nabízí otázka, proč se ve firemním prostředí tak často objevují problémy s komunikací, a přes veškeré úsilí vytrvale zůstávají?

Odpověď se ukrývá v negativních emočních vzorcích zaměstnanců, které mohou v komunikaci kdykoli vyplout na povrch. Objevují se, když je daný jedinec rozrušený nebo během konfliktu s ostatními, obvykle ve spojení s jinými lidmi, odděleními, politikou či postupy v korporaci.

Nezvládnuté emoce se při komunikaci projevují jako:

 • pasivně agresivní chování,
 • projekce,
 • negativní postoje,
 • potřeba někoho ovládat,
 • sabotování vlastní práce,
 • obranné postoje,
 • ztráta kreativity a proaktivity,
 • ztráta pracovního času,
 • a mnoho dalších projevů dále snižujících výkonnost.

Velmi efektivním řešením této situace může být firemní kultura zaměřená na rozvoj a aplikaci emočních kompetencí. Jedním z hlavních benefitů nástrojů emoční inteligence pak bude zvýšení výkonnosti.

Jak pomůže rozvoj emoční inteligence při firemní komunikaci?

 • Okamžitě ustane snaha kritizovat ostatní, soudit je (i kdyby bylo opravdu za co) a projektovat negativa na druhé.
 • Pracovník se naučí odpovědnosti za sebe i své činy, a přestane zaujímat pozici oběti. Zodpovědné chování je dalším přínosem užití nástrojů emoční inteligence.
 • Jedinci se naučí lépe řešit a zvládat své osobní problémy i vztahy na pracovišti. Tento benefit je opravdu cenný, jelikož se také významně projevuje v produktivitě.
 • Dochází k dramatickému omezení incidentů a nepřátelství za současného posílení morálky.
 • To se pak zrcadlí ve viditelném zlepšení vztahů, a to jak mezi jednotlivci, skupinami nebo odděleními, tak i zákazníky či obchodními partnery. Tuto změnu je pravděpodobně nejsnadnější změřit, potažmo analyzovat.

Jakmile lidé převezmou zodpovědnost za své životy, začnou se cítit mnohem lépe. Když upustí od obviňování, reptání a fňukání, ihned poznají, v čem spočívá zásadní rozdíl a budou si sami sebe více vážit. Jednoduše se jim v práci bude líbit a budou více spokojeni.

Zásady emočně inteligentní firemní kultury

Příklad zásad emočně inteligentní firmy by mohl vypadat například takto:

Já, zaměstnanec emočně inteligentní společnosti:

 • Jsem si neustále vědom svých emocí a myšlenek, a také souvislostí mezi nimi.
 • Uvědomuji si vliv svých emocí na mne samotného i na ostatní v mém okolí, a tyto emoce přiměřeně vyjadřuji.
 • Jsem citlivý k potřebám a pocitům ostatních, a umím s nimi efektivně komunikovat.
 • Vnímám a respektuji své vlastní potřeby a chtění, stejně jako vnímám a respektuji potřeby a chtění ostatních.
 • Znám přesně svoje etické a morální hodnoty, které ve svém životě uplatňuji.
 • Uvědomuji si, co je pro mne osobně důležité, a to v soukromých vztazích i v práci.
 • Jsem efektivní v řešení konfliktů.
 • Otevřeně přiznávám vlastní chyby a omyly, a zároveň znám a projevuji své silné stránky.
 • Jsem přístupný a otevřený názorům ostatních, i pokud jde o negativní názory na mne samého.
 • Dodržuji své závazky a sliby.
 • Jsem odpovědný k sobě samému i k ostatním.
 • Přebírám plnou odpovědnost za svá rozhodnutí, konání, myšlení i cítění.
 • Jsem přístupný změnám a respektuji rozmanitost.
 • Jsem připraven se učit, růst a rozvíjet.

Sci-fi nebo za 5 minut dvanáct?
Udělejte si prosím vlastní názor. Rozhodnutí ponecháme na vás.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů