Emoční a prožitková terapie

Naše psychoterapeutická praxe nás utvrzuje v poznání, že lidé mají určité vnitřní programy, které je nevědomě zavádějí do stále stejných slepých uliček a činí je nešťastnými. Terapie umožňuje klientům tyto pro ně negativní až sebedestruktivní vzorce rozpoznat a nahradit je novými, funkčními programy.

Nabízíme tyto terapeutické přístupy:

  • Středozákladní prožitková terapie
    Práce s egem a zakořeněním osobnosti.
  • Kvantová emoční terapie
    Zpracování verbálních projevů a přirozené spontaneity práce s klientem.
  • Kondiční terapie levé a pravé hemisféry

Výše uvedené formy terapie vycházejí z poznatků a konceptů různých psychologických směrů
a psychoterapeutických škol a nabízejí klientům odhalení vnitřních programů a vzorců, které vedou
 k jimi prožívané úzkosti, depresi, různým formám závislosti, psychosomatickým onemocněním nebo  k více či méně výrazné nespokojenosti se svým životem a pocitem, že jsou nešťastni.