Emoční učení

JE V SOUČASNOSTI VÍCE ŽÁDANÁ DOVEDNOST NEŽ TY OSTATNÍ, ZE TŘÍ HLAVNÍCH DŮVODŮ.

On-line workshop zdarma

Termín

čtvrtek 8. října od 9,00 do 11,00 hodin

Kde?

On-line, z pohodlí jakého-koli místa s možností připojení, které Vám vyhovuje

Emoční učení (rozvoj EQ)

se v letošním roce dostalo do:

TOP 10-ti pracovních dovedností ve zprávě Světového ekonomického fóra

mezi prvních pět ve zprávě o dovednostech LinkedIn 

a čtyři nejlepší školící priority v Udemy's Workplace Learning Trends.

PROČ roste zájem o EQ?

Protože rozvoj této dovednosti rozvíjí enormně a najednou tři, pro firemní život nezbytné kompetence, jakými jsou:

1.            Řízení změn (change management)

2.            Zvládání stresu (stress management)

3.            Efektivní komunikace

JAK JE TO MOŽNÉ?

 • Připojte se 8.10. k živému vysílání a vše se dozvíte od 9:00 do 11:00

A O ČEM SI BUDEME SPOLEČNĚ POVÍDAT?

 • Neumíme správně myslet
 • neumíme správně pracovat
 • Neumíme správně klást cíle
 • PROTOŽE NEZNÁME SAMI SEBE
 • Luule Viilma

Když se podíváte do zrcadla, víte přesně, na koho se díváte?

Ponořte se do nádherného příběhu poznávání sebe sama, a zjistěte, jak vám sebepoznání umožní využívat svůj potenciál naplno, zastavit kolotoč, který vám nevyhovuje a prožívat život s větší lehkostí a vnitřním klidem i ve velmi  neklidné době.

Připojte se  a prozkoumejte, které z následujících šesti kompetencí již naplno a s přehledem uplatňujete, a ve kterých se možná chcete zlepšovat.

 • Znalost vlastních emocí a příčin jejich původu (venku nebo uvnitř nás?)
 • Schopnost vlídných a harmonických emocí (vstřícnost, vřelost, zdvořilost…)
 • Všímavé uvědomění, co s emocemi dělám, jak je zvládám, jakou mám schopnost odstupu od svých emocí, a stejně to platí o myšlení, jak moc si uvědomujeme jaké myšlenky nám běží hlavou, které z nich jsou toxické, zotročují nás a vtahují do problémů.
 • Jak to udělat, aby naše mysl byla dobrým sluhou a ne zlým pánem?
 • Schopnost sám sebe motivovat a aktivovat, schopnost vnímat krizové situace jako přirozenou součást života, prohlubující náš osobní růst.
 • Porozumění pro emoce druhých, vcítění a empatie, jako cesta (mimo jiné) k dosažení dohody a spolupráce.
 • Zvládání mezilidských vztahů a harmonická, emočně inteligentní komunikace.

Seznámíte se s nejlepším učitelem emoční inteligence, kterým jste vy sami

Je tomu tak proto, že každý z nás žije v pomyslném vlastním světě, který si kolem sebe tvoří. Zasahují do něj ostatní lidé, ale nejlépe ho zná pouze jeho autor. Zná ho ale dost dobře? Aby se mohl ze svého života učit, musí ho prozkoumávat, hledat v něm, učit se používat jeho zdroje a v neposlední řadě o něj pečovat. K poznání vlastního světa potřebujeme pomyslné nástroje, jako je dalekohled či mikroskop. V mezilidských vztazích i ve vztahu k sobě samotnému, jde ale o nástroje ne tak snadno uchopitelné. Aby se člověk dokázal podívat do svého nitra a pozorovat se bez různých obalů či masek, potřebuje nabýt odvahu zahledět se i tam, kam se raději nedívá a kde může být i něco nepříjemného.

Den blbec aneb umíte to s konfliktem?

 • Také vás občas potká? Den kdy od samého rána je vše jinak než jste si naplánovali, potkáváte lidi, které ani potkat nechcete a navíc nic se nedaří, vše se protahuje….
   V konfliktních a vypjatých situacích se naše nervy šponují jako špagáty a komunikační umění se smrskne do zoufalých výčitek nebo ukřivděného mlčení.

Naučte se uchovat si nadhled (vnitřní pohodu a rovnováhu)

i za nepříznivých okolností. 

 • Uvědomte si své mantinely, rezervy, zbavte se obalů a masek a dodejte si odvahu se zahledět tam, kam se raději nedíváte a kde můžete objevit i něco nepříjemného, a také i něco moc pěkného, na co jste v životním frmolu zapomněli.

Stavte si svůj sen

Slovy mistra Dalajlámy

„Všichni jsme se narodili a všichni jednou umřeme.
Tak proč si otravovat vztahy na cestě do hrobu?“

 • Každý z vás, ať je pilotem boeingu, obchodníkem, vedoucím pracovníkem, popelářem či ženou/mužem v domácnosti máte právo na šťastný, spokojený a zdravý život.
  máte právo být člověkem, ale zároveň povinnost chovat se lidsky.

Proto se už dnes začněte loučit s:

 • 1
  otrávenými vztahy
 • 2
  úzkostí, strachem, obavou
 • 3
  výbuchy vzteku a agresí
 • 4
  antidepresivy
 • 5
  sebevinou a sebetrestáním
 • 6
  pocity oběti
 • 7
  žárlivostí
 • 8
  manipulací…..
 • A dovolte si prožívat život, po kterém toužíte
  a také to dovolte všem ostatním

Průser je součástí každodenního života – ale to už jistě víte… 😊

Osvojte si dovednosti a strategie, které nastartují skutečnou změnu ve vašem životě. Vyměňte stres za pohodovější prožívání, zbavte se úzkosti a získejte pocit naplnění. Vyměňte prázdnotu za sebedůvěru a budujte vřelejší vztahy. Upevněte své sebevědomí a vnitřní klid. Nastavte si osobní pohodu.

Přidejte se k živé on-line akci a odneste si poznání:

 • 1
  Jak udělat první krůček k bohatšímu a plnějšímu životu.
 • 2
  Co nám emoce sdělují, jak číst toto poselství?
 • 3
  Emoce – lze je ovládat, nebo zvládat?
 • 4
  Jak na nelibé emoce a s nimi související nezdravé, otrávené vztahy.
 • 5
  Jak je prožívat, ale neutíkat před nimi, ani je nepotlačovat či ignorovat.
 • 6
  Jak oslabit energii neužitečných myšlenek, rozhodnutím se, jak budu na situaci reagovat.
 • 7
  Jak žít tady a teď, být pozorovatelem a pánem své mysli.
 • 8
  Co znamená, že všímavost není meditace.
 • 9
  Přesvědčení versus názor, co je lepší?
 • 10
  Jaká přesvědčení nám komplikují život a lze je harmonizovat?

Připraveni na cestu za emočně vyváženým a harmonickým životem?

Na on-line workshop
se můžete přihlásit ještě:

Mgr. Olga Lošťáková, M.A., DiS.

Vzdělávání dospělých se věnuje od roku 2007. V práci s účastníky využívá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání (poradenství pro společnosti v oblasti výroby, IT, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféru) a sebepoznávacích a sebe-rozvojových programů. V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky.

PhDr. Milan Hutta

Odborný garant a lektor seminářů a projektů Emočního učení, Rozvoje osobní zralosti a autority v manažerské a obchodní praxi, projektů koučovského přístupu, dále lektor manažerských a prodejních dovedností, majitel a ředitel vzdělávací společnosti APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o., spoluautor know how rozvojových projektů, poradce a konzultant především pro oblast expresivní dimenze komunikace, která se projevuje v rozpoznání vlastních emocí a postojů a jejich vlivů na pracovní a osobní život. Vystudoval FF UK Bratislava, postgraduál aplikované sociální psychologie na FF UK Praha, postgraduál Ekonomie zahraničního obchodu na VŠE Praha, absolvent 3-letého výcviku Transakční analýzy, člen IATA. Ve vzdělávání pracuje od roku 1985.

Přihlaste se včas a ochutnejte to nejlepší

z Emoční inteligence

A to vše ZDARMA

Vyplňte přihlášku zde:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro organizaci kurzu, pokud chcete dostávat také naše novinky na email, tak stačí zaškrtnout políčko níže. Osobní údaje zpracováváme podle těchto zásad.

Vysíláme dne 8. října 2020 v 9h

Nejčastější dotazy

Pomůže mi emoční inteligence nepotlačovat emoce?

Nepříjemné potlačované emoce se váží k psychickým obsahům, které jsou pro nás natolik zraňující, že je naše vědomí odmítá. Postupem času, se mohou tyto potlačené obsahy projevovat i v jiných situacích, které ale s původním traumatem nesouvisí. To je jeden z důvodů, proč je dobré se svými démony konfrontovat a nenechat je v sobě růst. A v tom vám emoční inteligence může dopomoci.

Proč se mám zabývat emocemi?

Abychom dosáhli našeho plného potenciálu, potřebujeme využívat všechny vnitřní zdroje a být si vědomi svých mantinelů a rezerv. Energie je v psychice vázána na emoce. Je tedy zřejmé, že pokud své emoce potlačujeme, část svého potenciálu potlačujeme s nimi. Když tento potenciál objevíme a využijeme, pomůže nám stát se silnými, nebojácnými, klidnými a laskavými.

Co se v mládí naučíš….Platí to?

Člověk je tvor vynikající svou schopností přizpůsobit se svému prostředí nebo přizpůsobit prostředí sobě. Během života se tvarujeme a učíme se jak fungovat v rodině, ve škole ve společnosti. Vše, co se naučíme, pro nás nemusí být v životě přínosné. To, co fungovalo kdysi, dnes už nemusí a může zůstat rudimentem dětských traumat ve formě nefunkčních vzorců chování a myšlení, falešných přesvědčení a hodnot.

Když přijdu z práce domů a chci 15 minut klidu pro sebe, než se začnu věnovat rodině, jsem sobec?

Buďte v klidu, rozhodně se o sobectví nejedná. Naopak, nutností k dosažení a udržení osobního růstu je uspokojování vlastních potřeb. Lidé často mohou svoje potřeby opomíjet, bagatelizovat či upřednostňovat naplňování potřeb ostatních. Takový způsob zacházení se sebou vede k nespokojenosti a vyhoření.

Osobní rozvoj a emoční učení není spíš pro osobní život než pro práci?

Ano, rozvoj emoční inteligence má velmi výrazný vliv na individuální výkon člověka. Zároveň výzkumy posledního desetiletí prokazují, že organizace a společnosti nabízející svým zaměstnancům tento typ učení, fungují ve všech směrech efektivněji.

Mám zkušenost, že často 14 dní po vzdělávací akci nezbude účastníkům nic. Není to stejné?

Workshop emoční inteligence pomáhá účastníkům poznat, probádat a hlavě si do hloubky uvědomit všech šest základních kompetencí emočního učení. Ve skupině se učí účastníci sami od sebe a od ostatních. Lektoři nabízejí nástroje emočního učení a ukazují, jak je prakticky používat. Výsledná podoba i konkrétní obsah kurzu se přizpůsobuje tématům a potřebám účastníků. Jde o kurz z podstaty sebezkušenostní, protože pokud má být změna v prožívání, myšlení a chování trvalá, musí vycházet z vlastní potřeby a vlastní zkušenosti. Účastníci si prakticky osvojují nové způsoby zvládání prostřednictvím zážitkových metod, s výukovými materiály, psychodiagnostikou, interakcí se skupinou a převáděním témat do konkrétních situací. To vše podporuje a posiluje přenos dovedností do praxe a fixaci v reálném životě.

Lze jednoduše shrnout cíle pro firemní život?

Cílem kurzu je dovést člověka k autentičnosti a souladu v prožívání, myšlení a chování. V pracovním prostředí je emočně zralý člověk výkonný, aktivní, nevytváří konflikty, je empatický k druhým a je soustředění na cíl. Výsledky z realizace tohoto projektu v jiných společnostech prokazují, že klíčový faktor úspěchu, který lidem umožňuje výrazně vybočit z šedého průměru, je právě jejich sebeuvědomění a realistický postoj k sobě a ostatním.

Chcete vědět více o přínosu kurzů Emoční inteligence?

Zavolejte nám

+420 732 673 445

Napište nám

apas@apas.cz