Jak se pozná EQ silné jak Herkules

“Emoční inteligence je schopnost rozpoznávat, používat, chápat a řídit emoce.”
Peter Salovey

IQ versus EQ? Co je víc nebo důležitější pro život, či úspěch ve světě? Donedávna se větší váha připisovala výhradně IQ a EQ byla popelkou v koutě. Dnes však emoční inteligence dorovnává právem síly.

Proč právem? Emoční inteligence představuje schopnost zacházet s emocemi, harmonicky a smysluplně spolupracovat se svým okolím. A také může člověku výrazně pomáhat v osobním rozvoji. Co charakterizuje lidi s nízkým a naopak vysokým EQ?

EQ na bodu mrazu

Negativní emoce, nedostatek emocí a nepřímé vyjádření emocí… to jsou nakažlivé viry lidí s nízkým EQ. Mohou vás “infikovat” svými bacily nepřátelství a zloby a viry vlastního prožívání oběti.

Není příjemné být ve společnosti s takovými lidmi a málokdo by stál o to převzít jejich nevhodné návyky. Jak je poznáte, abyste se mohli jejich “emočním virům” účinně bránit?

Lidé s nízkým inteligenčním kvocientem nepřebírají odpovědnost za vlastní pocity a kladou vinu za neúspěch všem kolem sebe. Jen ne sobě. Nejsou schopni vytvořit větu začínající slovy „Já cítím…” Nezvládnou vám vysvětlit, PROČ cítí to, co cítí (proto jim vůbec nepřijde divné označit vás za příčinu svých nepříjemných emocí).

Osoby s nízkým EQ také spolehlivě poznáte, pokud na vás často, opakovaně a neadekvátně útočí, viní vás ze svých neúspěchů, nařizují vám, kritizují vás a radí vám, i když o to vůbec nestojíte. Přerušují vás navzdory veškerým zdvořilostním zvyklostem, napomínají vás jak pan učitel při plísnění malého děcka.

Co (vám) ještě dělají “bacilonoši” s nízkým EQ:

 • Snaží se ve vás vyvolat pocity viny.
 • Zatajují a neříkají vám informace o svých pocitech.
 • Lžou, když mluví o svých pocitech.
 • Reagují emočně přehnaně (libují si ve zveličování).
 • Jsou málo čestní, poctiví, „ucelení“.
 • Zatajují a odmítají poskytovat informace.
 • Hrají s ostatními hry (aniž by o tom druhá strana měla tušení).
 • Jsou lhostejní k vašim emocím, postrádají svědomí.
 • Postrádají empatii a soucit, nejsou emočně přístupní.
 • Často mají nízké sebevědomí.
 • Je pro ně těžké přiznat si vlastní chybu nebo se omluvit.
 • Domnívají se, že svět je nespravedlivý (vůči nim).
 • Často se cítí neadekvátně, hloupě (nebo se obávají, aby se tak necítili).
 • Jsou soustředění na vnější image (vzhled, dojem který vyvolají).
 • Často si stěžují, nebo naopak předstírají, že žádný problém není.
 • Rigidně se drží vlastních přesvědčení.
 • Jsou schopni vám říct neuvěřitelné detaily ze životů jiných lidí, ale nejsou schopni vám říct, jak se cítí oni tady a teď.

EQ jako dar

Naopak lidé s vysokým emočním kvocientem jsou jako balzám na duši (po kontaktu s člověkem s nízkým EQ). Víte, na čem s nimi jste, nehrají s vámi žádné pokoutní manipulativní hry. Vyjadřují totiž své emoce jasně a přímo – a hlavně se je neobávají vyjádřit.

Vysokému EQ nevládnou negativní emoce a není plné tíživých emocí jako strach, obavy, vina, zahanbení, rozpaky, závislost, zklamání, beznaděj, bezmoc, pocit oběti, sebelítost… Jak je poznáte?

Zdravé “příznaky” vysokého EQ

 • Dovoluje vašim pocitům, aby vás provázely životem.
 • Vyrovnávají pocity (dávají do souvislostí) rozumem, logikou a prožíváním reality.
 • Cítíte se být pány svého života a přebíráte plnou zodpovědnost za své pocity i činy.
 • Nejste závislí na ostatních lidech – jste totiž motivováni vnitřně.
 • Nemotivuje vás síla, moc, bohatství, postavení, titul, sláva nebo uznání.
 • Zajímáte se o pocity jiných lidí. Ale nedělá vám potíže mluvit i o svých pocitech.
 • Nebrzdí a neblokují vás strach, obavy.
 • Děláte to, co děláte, protože to dělat chcete – necítíte se být pod nátlakem (okolností a jiných lidí).

A dobrá zpráva na závěr? Emoční inteligence se dá během života rozvíjet, posilovat. Kouzlo spočívá v tom naučit se být sám sebou, přijmout plně sebe, svůj život i svou minulost. Zkrátka spokojit se vnitřně sám se sebou a nic nepostrádat. 🙂

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů