Kurzem koučinku nebo lektorských dovedností ke zdravějším firmám

Koučovský přístup | Apas.cz

Koučovský přístup | Apas.cz

Koučování, koučing… v čem spočívá kouzlo tohoto způsobu “učení” ruku v ruce s emoční inteligencí? Koučovský přístup je přechodem od nátlaku k volbě, podporuje lidskou schopnost řídit sám sebe. Je to nový typ přístupu k lidem, jejich vedení a řízení. Ale i nový přístup sám k sobě. Není to jednoznačné odmítnutí “starého”, je to odpověď na “nové”. Na tlak, kterým na lidi působí informační věk, enormní nárůst informací a zrychlení v jejich předávání. Lidé potřebují být schopni samostatně rozhodovat, být sami za sebe, cítit sebedůvěru. Manažeři se dnes stávají kouči svých podřízených, stírají se hierarchické rozdíly v postavení.

Kurz koučinku pomáhá manažerům naučit se přemýšlet o svém myšlení. To člověku rozšiřuje obzor, mění ho to. Učí se reflektovat proč a jak myslí. Tím, že se to naučí u sebe, může to úspěšně a přirozeně umožňovat poté i druhým.

O manažerech se traduje, že jsou chodícími egy. V koučovském přístupu manažera se místo rivalizační potřeby ega stává dominantou jednání s lidmi, jejich podpora, podpora jejich potřeb. Koučovský přístup nesahá k přikazování, přesvědčování, manipulaci, ovlivňování, kontrole. Nic z toho není potřeba. Koučovský přístup podporuje jasnou komunikaci, nezkreslené vnímání faktů. Kurz koučinku učí manažery tomuto přístupu, který přináší změny ve firemní kultuře, její projasnění. Z autoritativní se stává “koučovací kultura” podporující samostatnost všech.

„Můžete mi prosím říci, kudy se mám odsud vydat?“ „To závisí do značné míry na tom, kam se chceš dostat, „řekla kočka. „Je mi celkem jedno kam…“ řekla Alenka. “Pak je tedy jedno, kudy půjdeš,“ řekla kočka.
Alenka v říši divů, Lewis Carroll

Kurzem lektorských dovedností k lepšímu předávání znalostí

Podobně jako se ukazuje nutnost vyměnit v pracovním prostředí autoritativní manažerský přístup za koučovský, informační věk potřebuje také nový přístup v předávání znalostí. I v této oblasti se přechází od autoritativní role ke koučovské.

“Člověka nemůžete naučit vůbec nic. Jen mu můžete pomoci najít to, co už v něm je.”  Galileo

Přitom lektorem není jen člověk, většinu jehož pracovního času vyplňuje “předávání znalostí a dovedností jiným dospělým”. Někteří lidé v práci “učí” kolegy, aniž si svou lektorskou roli uvědomují. I toto je lektorská práce. Někdy postupem času začne tvořit natolik významnou pracovní součást, že člověk pocítí potřebu prohlubovat své lektorské dovednosti. To aby informace dokázal kolegům předávat jasněji, srozumitelněji. Lektorská práce v oblasti vzdělávání dospělých je specifická. Kromě lektorských opět hrají velkou roli komunikační dovednosti. Je tu velmi důležitý koučovací přístup zaměřený na maximalizaci výsledků i růstu lidí a jejich osobní kvalitu.

Kurz lektorských dovedností pomáhá lidem, kteří při své práci chtějí používat koučovací přístup a umět volit v konkrétních pracovních situacích nejvhodnější metodu s ohledem na charakter týmového úkolu. Kurz pomůže také sestavit si plán osobního rozvoje – stanovit největší osobní překážky, cíle pro jejich odstranění a konkrétní kroky postupu.

V podstatě každý lektor se při své práci občas setká s problematickou, potenciálně stresující situací. Je dobré osvojit si prostřednictvím dobře zvoleného lektorského kurzu zásady preventivních a intervenčních zásahů pro takové “krize” při práci se skupinou. Lektor, který cítí sebedůvěru i při takových situacích, vnáší důvěru i do skupiny, s níž pracuje.

„Pevně věřím, že sebevzdělávání je jediný druh vzdělávání, který existuje.“
Issac Asimov

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů