Vzdělávací kurz
Klíčové rozhovory – jak mluvit, když jde o hodně

Zůstaňte i v situacích kdy "jde o hodně" v klidu a vyrovnaní a dál věřte sobě a svým schopnostem.

Obsah kurzu

Tento program je zaměřen na komunikační stránku a to v jejích obou dimenzích, jak racionální tak emoční.

Seminář „Klíčové rozhovory“ je pro účastníky srozumitelnou nabídkou a vysvětlením, jak jinak můžou rozumět lidem i sami sobě a jak jinak komunikovat když o „něco jde“. V takové situaci je obvykle v sázce hodně a zvládnutí stresu je náročné, se objevují protichůdné a velmi rozdílné názory a jsou přítomny (ať už projevené nebo potlačené) silné emoce.

Seminář umožní účastníkům poznat jejich silné a slabé stránky z vnitřního úhlu pohledu, jinak řečeno, poznat komunikaci z pohledu jejich osobního, individuálního vnitřního prožívání a vnímání, které vychází z jejich poznání, zkušeností, hodnot, komunikačních filtrů a mnoha dalšího.

Naučíte se:

  • Jak se projevuje morální stres zaměstnanců a jak ovlivňuje proces komunikace.
  • Jak stavět na tom, že lidé považují za nejdůležitější to, na co se zrovna soustředí.
  • Co dělat, když se diskuse vyhrotí a zvrtne v boj.
  • Co byste nikdy neměli říkat.
  • Jak rozpoznáte manipulaci a jak můžete reagovat.
  • Jak se nenechat ovládat pasivní agresí.
  • Jak dospět k vzájemné dohodě.

Reference

Trvale vysoká kvalita realizovaných seminářů i profesionalita, s jakou jsou připravovány a realizovány pro nás znamenají záruku, že prostředky investované do vzdělávání zaměstnanců se nám vrátí v kvalitě jejich práce. S ohledem na výše uvedené můžeme spolupráci se společností APAS vřele doporučit všem zájemcům o kvalitní firemní vzdělávání.
logo kovosvit mas reference
Ing. Gabriela Jeřábkovápersonální manažerka / KOVOSVIT MAS, a.s.
Pro společnost Apas jsme se rozhodli ve výběrovém řízení a s klidným svědomím můžu říct, že jsme tohoto výběru nikdy nelitovali. Osobně si cením naší spolupráce, za kterou jsou vidět velmi konkrétní výsledky, zvláště u těch zaměstnanců, kteří pochopili a uchopili šanci, jakou jim sebepoznání a s ním spojená změna chování a nahlížení na svět nabízí.
logo anect reference
Jana VohralíkováČlenka představenstva / Anect a.s.