Vzdělávací kurz
Rozvoj osobní zralosti a autority
ve skupinové, manažerské a obchodní praxi

Nejžádanější seminář v letech 2010–2022!

 • Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života.
 • Víme, že celý náš vývoj, růst a poznání je úzce spojeno s emocemi, které jsou pro náš život nevyhnutelné. Takže základ rozvoje emoční inteligence leží v tom, jak své emoce používáme a v co je proměňujeme.
 • Emoce, pokud se jimi zabýváme, snažíme se je pochopit a proměnit, přispívají k našemu osobnostnímu růstu, vyspělosti a moudrosti. A to jak emoce libé, šťastné a příjemné, které obvykle člověka nikam moc nepohánějí, tak emoce nelibé, bolestné, které nás pohání vpřed, za předpokladu, že se rozhodneme je proměnit v sebepoznání a porozumění životu, namísto toho, abychom je pouze potlačili či protrpěli.

Proč tento kurz?

 • Zvládněte své emoce a ovlivněte svůj život
  Získejte tak větší sebejistotu, emoční hodnotu, životní pohodu a vztahy po jakých toužíte.
 • Získejte nové návyky
  Díky kterým zjistíte, že komunikace se zákazníky, klienty, kolegy, partnery může přinášet mnohem více oboustranné spokojenosti.
 • Autentický leadership
  Posilte váš autentický leadership, ať už jste v pozici top manažera nebo mistra.
 • Naučte se měnit situace, které vám nevyhovují
  Objevte mnoho způsobů, jak změnit situaci, která vám nevyhovuje v jinou, zdravější, veselejší, uvolněnější a produktivnější.

Pro koho?

 • Vedoucí pracovníci všech úrovní
  od TOP manažery po mistry
 • Obchodníci, prodejci a podobné profese
 • Všechny pozice, jejichž práce je z podstatné části založena na komunikaci

Cíle

Potřebujete vycházet s odlišnými typy lidí, lépe s nimi komunikovat a všichni z toho profitovat?

Na kurzu si osvojíte především JAK:

 • poznat, jak nás emoce mohou ovládat a naopak, jak je můžeme v pracovním životě zvládat a využívat;
 • získat větší odolnost v náročných pracovních a osobních podmínkách;
 • naučit se používat empatii v každodenních běžných i složitých situacích;
 • najít a posílit vlastní sebehodnotu, stabilitu a rovnováhu;
 • ovládat (regulovat, řídit) své emoce a účinně se vypořádat s emocemi druhých;
 • úspěšně si poradit s konflikty a změnami;
 • rychle a účinně zastavit stresovou reakci;
 • posílit vnitřní motivaci;
 • porozumět mechanismům fungování pocitů, emocí, mysli a vnímání, které se projevují ve všech oblastech pracovního působení, kterými jsou: vůdcovství, motivace, týmová identita, firemní kultura, komunikace, řízení změn, stresová odolnost, řešení konfliktů, prodej, pozitivní naladění a další.

Obsah

 • 1
  Poznání vlastních slabých a silných stránek
  Proces rozvíjení sebe-motivace, důslednosti a vytrvalosti, rozvíjení umění zklidnit splašenou mysl, řešit efektivně konfliktní a zátěžové situace.
 • 2
  Realistický optimismus, pozitivní naladění
  Sebe uvědomění, oddělení názorů od faktů, schopnost oddělit vlastní interpretaci situace od faktických dat. Navíc výzkumy praví, že špičkoví zaměstnanci jsou mnohem optimističtější než průměrní.
 • 3
  Rozpoznávání emocí
  Umění především ovládat své emoční projevy, znalost o vlastním průběhu emočních reakcí, respektovat názory a životy ostatních bez jakéhokoli odsuzování či nálepkování. Respektovat kolegy a ostatní zaměstnance. Nepoužívat v komunikaci nefunkční emoce jakými jsou, urážka, vztek, zlost, sebelítost a další.
 • 4
  Vůle k osobnímu rozvoji, ochota ke změně
  Poznání neprospěšných stereotypů konání, poznání vlastních strnulých mentálních vzorců a ochota je měnit za prospěšnější, poznání vlivu přesvědčení na vedení lidí i osobní výsledky. Ochota vyznat se ve vlastním naladění a komunikaci – umět se v sobě orientovat, uvědomit si co v daný moment prožívám, o čem přemýšlím, kam se moje myšlenky vrací a ochota je proměňovat
 • 5
  Zralá osobnost
  Definice zralé osobnosti: zralá osobnost přebírá plně zodpovědnost za sebe, své chování a myšlení, ví a má v uvědomění z jakých myšlenek reaguje – bojovné, útočné, obranné, respektující, laskavé…. Přebírá plnou odpovědnost za své pocity, umí rozeznat, kdy věnuje péči sobě a kdy ne, má svůj život plně ve vlastních rukou, umí žít a konat „tady a teď“, nezůstává v negativních domněnkách k minulosti, umí si zvolit správnou emoční reakci. Umí vidět vlastní nedostatky a chyby a řešit je.

Ukazuje se, že špičkoví pracovníci vykazují vysoké skóre ve všech výše uvedených kompetencích.

Na rozdíl od nich ti průměrní, stráví většinu času přemýšlením o vlastních problémech, nejistotách, obavách, nízkém sebevědomí a hledání viníků „tam venku“ (v klientech, hospodářské situaci, vedení vlastní firmy, podřízených atd.) za vlastní selhání, protože prožívají strach z nezdaru a obavy z kritiky či odmítnutí.

Pokud pracovník rozpozná svá omezení a posílí svou vnitřní motivaci pro změnu, je krůček ke špičkovým výsledkům.

Reference

Vzdělávací projekt „Rozvoj osobní zralosti a autority“ nás postavil na nohy. Není jednoduché v dnešní době odolávat tlaku povinností, zvládat pracovní záležitosti profesionálně a přitom si udržet vnitřní vyrovnanost a pohodu. Absolvovat seminář s celým týmem v plném počtu pracovníků byla dobrá volba. Přispěla k odbourání barier mezi lidmi, k pohodě a uvolnění vztahů nejen uvnitř týmu, ale i směrem ven, k našim obchodním partnerům a klientům. Seminář je o přístupu k životu i k práci, o vyrovnanosti osobního a pracovního života. Po semináři se nám snadněji a efektivněji řeší pracovní záležitosti a stoupla výkonnost celého týmu.
logo profiber networking reference
Ing. Jan Brouček, CSc.ředitel společnosti / PROFiber Networking CZ s.r.o.
Existují semináře, školení, workshopy – na názvu ani tak nezáleží. Důležitá je forma a hlavně, co si člověk odnese. Jsou semináře, které se dají „protrpět“ ve stylu „když už mě sem zaměstnavatel poslal, tak so to tady odsedím, zapíšu se do prezenční listiny a bude vystaráno“… Toto však zdaleka neplatí, pokud máte to štěstí a Váš zaměstnavatel Vám poskytl možnost účastnit se seminářů vedených společností APAS. Nedíváte se na hodinky a nepřemýšlíte – kdy už to skončí“. Naopak – chcete, aby měl den více hodin a vy mohli vstřebat všechny informace, které doslova hltáte.
logo čedok
Marie Ciganekovápersonální ředitelka / Čedok a.s.
Na doporučení jsem se přihlásil na seminář „Rozvoj osobní zralosti a autority“ . Po absolvování prvního bloku jsem si uvědomil, že to byla správná volba a ne další školení v řadě. Spousta praktických příkladů a sdílení problémů s ostatními účastníky kurzu. Dovedností, které zde získáte použijete nejen při řízení firmy, ale i v osobním životě a mezilidských vztazích.
reference damedis
Martin Macháček Damedis, s.r.o. / jednatel společnosti

Otevřený kurz
- volné termíny

1. modul (2 dny)

 • 11. - 12.května 2022

Téma: Rozvoj osobní zralosti a autority ve skupinové a manažerské praxi, poznání základního emočního kompetenčního modelu, trénink emočních dovedností.

NAVAZUJÍCÍ MODULY

2. modul (2 dny)

 • Termín pro Vás připravujeme. Máte zájem o kurz? Napište nám a obratem vás budeme kontaktovat.

Téma: Emočně inteligentní komunikace - komunikace z pohledu vnitřního prožívání a reagování na komunikační partnery.

3. modul (2 dny)

 • Termín pro Vás připravujeme. Máte zájem o kurz? Napište nám a obratem vás budeme kontaktovat.

Téma: Rozvoj osobní zralosti a autority III. - Zvyšování osobní pocitové hodnoty, emoční svobody a poznání jejích vlivů na pracovní výkon.

Místo konání kurzu

Hotel Tulipán, Praha Průhonice

Cena

15 000 Kč + 21% DPH
Kurzovné zahrnuje kompletní dvoudenní seminář (jeden modul) pro 1 osobu. V ceně jsou veškeré pomůcky a učební materiály, dotazníky a jejich vyhodnocení, občerstvení na učebně.

Max. počet účastníků

10