Vzdělávací kurz
Profesionální obchodní korespondence

Praktický workshop, kde se na mnoha cvičeních naučíte, jak uplatnit poznatky psychologie v korespondenci. Co vyvolává negativní stanovisko adresáta a jak tomu zabránit a naopak jak posílit a budovat image vlastní společnosti ve vaší korespondenci.

Pro koho?

 • Obchodníci, prodejci a podobné profese
 • Všechny pozice, jejichž práce je z podstatné části založena na komunikaci

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky s psychologií v obchodní korespondenci, jednotlivými prvky korespondence a jak moc jednotlivé použité prvky a jejich forma ovlivňují vnímání ze strany adresáta a celkový výsledek komunikace.

Obsah kurzu obchodní korespondence

 • Tvorba obchodního dopisu
 • Etické zásady písemné komunikace
 • E-mailová korespondence
 • Práce s firemními šablonami
 • Vybrané pokyny pro grafickou úpravu textů
 • Normy ČSN
 • Český jazyk, vybraná pravidla pravopisu, cizí slova, gramatika a pravopis
 • Stylistika a její specifika
 • Kreativita a jednotný image při firemní korespondenci
 • Jak psát srozumitelně a stručně
 • Psychologie v korespondenci
 • Co vyvolává negativní stanovisko adresáta a jak tomu zabránit
 • Praktická cvičení
 • Úprava konkrétní korespondence dle potřeb účastníků a zadavatele

Reference

Na základě poznatků získaných na semináři se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo ke zvýšení zisku firmy.
Miroslav Šlechta - majitel společnosti
Miroslav ŠlechtaŠlechta s.r.o. / Majitel a jednatel společnosti
Seminář mi pomohl uvědomit si, co v denních pracovních situacích prožívám v emoční oblasti a přijmout plnou odpovědnost za svůj díl komunikace.
Jan Drda - Česká spořitelna
Ing. Jan DrdaSenior Relationship Manager Česká spořitelna a.s.