Kvantový fyzik nebo věštec?

Krásný dobrý den přeji.
Prodloužený víkend jsem trávil četbou (mimo jiné 😊) a když jsem náhodně otevřel knížku kvantového fyzika pana Goswamiho na stránce 178, nevycházel jsem z údivu a hned jsem šel zjistit, kdypak ji napsal.

Bylo to v roce 2017 a česky vyšla 2019. A co mne tak zaujalo? Cituji:

„Jsou však lidé, jimž jako by byla osobní krize málo. Vypadá to, že potřebují prožít krizi celospolečenskou. Vždyť stačí rozhlédnout se kolem sebe. My všichni se nacházíme uprostřed společenské krize související s globální změnou klimatu, s terorismem, se zhroucením ekonomiky. Zažíváme krizi demokracie stejně jako kolaps systému zdravotní péče.

Nicméně i když si budeme uvědomovat všechny tyto krize a vnímat úskalí současné ekonomiky hnané trvale neudržitelným materialistickým konzumerismem, pořád je zde otázka, jakým způsobem by se to dalo změnit.

Myslím, že v nadcházejících desetiletích se mezi kvantové aktivisty zařadí mnoho lidí, zejména podnikatelů, protože oni už pocit krize vnímají. Vědí, že ekonomika nemůže fungovat dál jako dosud – bez inovací, bez toho, že by vznikly nové sektory, v nichž se bude moci rozvíjet, bez toho, že se bude věnovat pozornost sociálním otázkám a problému udržitelnosti.

Je možné, že informační průmysl se bude rozvíjet stejně intenzivně, a lidé budou neustále kupovat nové generace mobilních telefonů. Ale jak dlouho to může pokračovat? Jen těžko lze najít nějaký smysl a uspokojení v tom, jak všechno momentálně běží. Všechno žene vpřed konzumerismus a materialismus, ale tyto síly už nikomu nepřinášejí uspokojení. Mezitím čím dál větší podíl práce zastávají roboti – a ti generují další finanční prostředky umožňující nám se do konzumu zapojovat ještě více.

Co tedy v této situaci dělat?

Jako vědecký pracovník usiluji o integraci, a navrhuji proto rozšířit ekonomickou arénu tak, aby zahrnovala i záležitosti spirituálního rázu, které nás budou schopny ochránit před konzumerismem a vytvoří smysluplná zaměstnání nahrazující pracovní místa, jež převzaly stroje. Ve své knize QUANTUM EKONOMICS 2015, přicházím s návrhem, abychom do ekonomické sféry zahrnuli i produkci a prodej subtilních a spirituálních komodit.

Ale je vůbec možné spirituální komodity jako štěstí či lásku kupovat a prodávat? Jak je možné je produkovat ve velkém, en masse? Myslím, že to možné je, ovšem za předpokladu, že se změní naše postoje.

Pokud chcete obchodovat se štěstím místo s násilím, přestaňte prodávat zbraně a začněte prodávat lásku. Zaručuji vám, že tím vyřešíte svou osobní krizi a najdete v tom uspokojení. Tato změna může přitáhnout podnikatele ke kvantovému světonázoru a udělat z nich kvantové aktivisty.“ (tolik citace, o kterou jsem se chtěl podělit).

A jak to vidíte vy? Co vám přináší v této době skutečné uspokojení? Pramení z vaší celistvosti a normálního stavu bytí, kterým je spokojenost a vyladěnost doplněna hodnotami jakými jsou láska, krása, spravedlnost, pravda, dobro a hojnost?

Přeji vám krásný týden beze stresu.

Milan Hutta

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů