On-line - ochutnávkový workshop

Emoční učení
a jak předejít emočním únosům v komunikaci

Srdečně Vás zveme na další akci, on-line ochutnávkový workshop, který se uskuteční

ve středu 23.9.2020 od 9.00 do cca 11h 

On-line, z pohodlí jakého-koli místa s možností připojení, které Vám vyhovuje

Na manažerský ochutnávkový workshop
se můžete přihlásit už jen:

Týká se to i Vás…?

Většina lidí se v rámci své práce setkává s rozličnými obtížnými komunikačními situacemi – přesvědčování, zvládání námitek, nenaladěný / rozčilený komunikační partner; sdílení negativních informací, přijetí kritiky atd.

V úspěšném zvládnutí těchto situací hraje roli nejen samotná komunikační dovednost, ale také schopnost pracovat se svými emocemi i emocemi komunikačního partnera. Pocity vzteku, viny, strachu či stres mohou velmi negativně ovlivnit výsledek komunikace.

V rámci ochutnávky se společně zaměříme první rovinu úspěšného zvládnutí náročných situací – emoční management a jeho přímý vliv na efektivitu, výkon a spokojenost zaměstnanců ve Vaší firmě.

  • Úvodní analýza: Jaké konkrétní obtížné komunikační situace jste zažili, zažíváte nebo vás mohou potkat?
  • Proč se emocemi zabývat? Jak ovlivňují kvalitu naší komunikace?
  • Jaké emoce mají na naši komunikaci negativní vliv? Jaké emoce mohou směr komunikace obrátit k lepšímu?
  • Jak pracovat se svými negativními emocemi? Jak předcházet emočním únosům? První pomoc pro zvládání emocí v komunikaci.
  • Jak pracovat s emocemi druhých? Do jaké míry lze ovlivnit emoční reakci komunikačního partnera?
  • Vliv rozvoje emočních kompetencí ve firemním prostředí.

Těší se na Vás lektoři:

Mgr. Olga Lošťáková, M.A., DiS.

Vzdělávání dospělých se věnuje od roku 2007. V práci s účastníky využívá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání (poradenství pro společnosti v oblasti výroby, IT, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféru) a sebepoznávacích a sebe-rozvojových programů. V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky.

PhDr. Milan Hutta

Odborný garant a lektor seminářů a projektů Emočního učení, Rozvoje osobní zralosti a autority v manažerské a obchodní praxi, projektů koučovského přístupu, dále lektor manažerských a prodejních dovedností, majitel a ředitel vzdělávací společnosti APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o., spoluautor know how rozvojových projektů, poradce a konzultant především pro oblast expresivní dimenze komunikace, která se projevuje v rozpoznání vlastních emocí a postojů a jejich vlivů na pracovní a osobní život. Vystudoval FF UK Bratislava, postgraduál aplikované sociální psychologie na FF UK Praha, postgraduál Ekonomie zahraničního obchodu na VŠE Praha, absolvent 3-letého výcviku Transakční analýzy, člen IATA. Ve vzdělávání pracuje od roku 1985.

Program

8:45 - 9:00 příchod hostů
9:00 – 12:00 workshop
12:00 - 12:30 diskuse

Menu

bohaté chutné občerstvení, káva a čaj dle výběru, nealko nápoje.

Běžná cena celodenního workshopu je 7.450 Kč bez DPH.

Abychom vám umožnili poznat emoční inteligenci a zvládnout dovednosti, které vám pomohou nastartovat skutečnou změnu ve vlastních životech, máme pro vás ochutnávku toho nejlepšího z Emoční inteligence (nejen) v práci, formou webináře, 

nyní za 500 Kč + DPH

Z důvodu kapacity, se na webinář prosím zaregistrujte předem

0

Přihlaste se včas

  • Počet míst je omezen. Přihlaste se včas.

Vyplňte přihlášku zde:

Na manažerský ochutnávkový workshop
se můžete přihlásit už jen:

Potřebujete se na cokoliv zeptat?

Zavolejte nám

+420 732 673 445

Napište nám

apas@apas.cz