Manažerský ochutnávkový workshop

Emoční učení
a jak předejít emočním únosům v komunikaci

Srdečně Vás zveme na další akci, dopolední ochutnávku v Praze, která se uskuteční

v pondělí 23.3.2020 od 9.00 do 12.30 hod

 v krásných prostorách TOP hotel Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov

Týká se to i Vás…?

Většina lidí se v rámci své práce setkává s rozličnými obtížnými komunikačními situacemi – přesvědčování, zvládání námitek, nenaladěný / rozčilený komunikační partner; sdílení negativních informací, přijetí kritiky atd.

V úspěšném zvládnutí těchto situací hraje roli nejen samotná komunikační dovednost, ale také schopnost pracovat se svými emocemi i emocemi komunikačního partnera. Pocity vzteku, viny, strachu či stres mohou velmi negativně ovlivnit výsledek komunikace.

V rámci ochutnávky se společně zaměříme první rovinu úspěšného zvládnutí náročných situací – emoční management a jeho přímý vliv na efektivitu, výkon a spokojenost zaměstnanců ve Vaší firmě.

  • Úvodní analýza: Jaké konkrétní obtížné komunikační situace jste zažili, zažíváte nebo vás mohou potkat?
  • Proč se emocemi zabývat? Jak ovlivňují kvalitu naší komunikace?
  • Jaké emoce mají na naši komunikaci negativní vliv? Jaké emoce mohou směr komunikace obrátit k lepšímu?
  • Jak pracovat se svými negativními emocemi? Jak předcházet emočním únosům? První pomoc pro zvládání emocí v komunikaci.
  • Jak pracovat s emocemi druhých? Do jaké míry lze ovlivnit emoční reakci komunikačního partnera?
  • Vliv rozvoje emočních kompetencí ve firemním prostředí.

Těší se na Vás lektorka

Mgr. Olga Lošťáková, M.A., DiS.

Vzdělávání dospělých se věnuje od roku 2007. V práci s účastníky využívá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání (poradenství pro společnosti v oblasti výroby, IT, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféru) a sebepoznávacích a sebe-rozvojových programů. V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky.

Program

8:45 - 9:00 příchod hostů
9:00 – 12:00 workshop
12:00 - 12:30 diskuse

Menu

bohaté chutné občerstvení, káva a čaj dle výběru, nealko nápoje.

Cena

0
+ 21% DPH (konečná cena 605 Kč)

Potvrďte prosím, zda se zúčastníte, nejpozději do 19.3. 2020. Kapacita je omezena na 15 účastníků a přednost získají dříve rezervovaní. Zároveň prosím uhraďte účastnický poplatek nejpozději do 19.3. 2020 na bankovní účet 539 299 1001/5500 Jako předmět uveďte prosím Jméno, příjemní a název firmy. Poplatek je daňově uznatelným nákladem. Po zaplacení Vám bude vystaven daňový doklad. Zrušení rezervace méně než 48 hodin předem znamená 100% storno a povinnost uhradit poplatek.

Kde se dopolední ochutnávka koná?

Přihlaste se včas

  • Počet míst je omezen. Přihlaste se včas.

Vyplňte přihlášku zde:

Jméno*
Příjmení*
Emailová adresa*
Mobilní telefon*
Název firmy*
Fakturační údaje

Na manažerský ochutnávkový workshop
se můžete přihlásit už jen:

Zajímá Vás další akce?

Odvaha k lepšímu životu - jak zvládat změny

Manažerská snídaně a ochutnávka tématu | 26.2.2020 od 9:00 do 10:30 v Praze

Potřebujete se na cokoliv zeptat?

Zavolejte nám

+420 732 673 445

Napište nám

apas@apas.cz