Napadlo vás, že vám manažerské kurzy pomůžou třeba zvládat konflikty?

Manažerský kurz - emoční inteligence | Apas.cz

Manažerský kurz - emoční inteligence | Apas.cz

Pod pojmem manažerské kurzy nebo kurzy soft skills si lze představit hodně věcí. Ale co čekat konkrétně? Lidé na vedoucích pozicích se setkávají s tolika náročnými výzvami při své práci s lidmi, že náplní manažerských kurzů je celá plejáda témat. Obecně kurzy soft skills tohoto typu prohlubují a rozvíjejí emoční inteligenci manažerů. Výsledky po absolvování podobného kurzu neuvidíte hned. Někdy si pozitivní důsledky uvědomíte, až když se podíváte zpět na své jednání za delší dobu. Možná v práci najednou dovolujete ostatním, aby cítili, mysleli a chovali se tak, jak chtějí – aniž by kvůli vám kladli na pracovní oltář svou autentičnost…

Ovládnutí tří manažerských dovedností na K

Komunikace

Velkým tématem bývá přesvědčivá komunikace a vyjednávání. Komunikaci se profesně nevyhne nikdo a pro manažery je to alfou omegou jejich práce. Manažerský kurz zaměřený na komunikaci ukazuje, jak spolupráce může vést ke kýženému výsledku lépe než soutěživost. A také jak dosáhnout dobrého výsledku pro obě strany.

Emočně silný manažer nepřistupuje k lidem roboticky. Ví, že jejich obranou by bylo přepnutí na autopilota a naopak nulové vysílání jejich energie. Manažer vědomý si síly EQ vytváří s lidmi spojení – i v krátkých každodenních rozhovorech. Jeho skutečný zájem o kolegy mu usnadňuje klást “dobré” otázky, které přinášejí inspirativní odpovědi.

Komunikačně silný manažer se nevyhýbá odpovědi. Neobtěžují ho jasná vysvětlení a pevné odpovědi. Lidé kolem něj nemusejí ovládat čtení mezi řádky, ani vlastnit věsteckou kouli a odhadovat skutečný význam. Všichni vědí, na čem jsou, komunikace je projasněná, naplněná důvěrou.

Konflikt

Nezvládání konfliktů vedlo k nejednomu přerušení slibné kariéry. Osvícení manažeři tedy vědí, že zvládnutí konfliktů významně zvýší jejich emoční inteligenci. Kdo je v konfliktních situacích příliš agresivní, poškozuje svůj výkon tím, jak rozčiluje své kolegy a svou agresí se jim odcizuje. Naopak manažeři příliš pasivní při řešení konfliktů brání svým schopnostem dosáhnout svých cílů.

Odpovědí na efektivní řešení konfliktů je asertivita. Jejím prostřednictvím se setkávají potřeby zainteresovaných, aniž by člověk manipuloval či tvrdě omezoval protistranu. Asertivní lidé umí jasně vidět neviditelnou rovnováhu mezi pasivitou a agresí, aniž by při řešení konfliktu sklouzávali k jednomu z těchto dvou pólů. Ke zvládnutí konfliktů je nezbytná emoční inteligence. Jen emočně inteligentní člověk ví jak ohlídat své poselství během konfliktu, ať už je přirozeně asertivní či nikoli. Bere vždy v úvahu pocity ostatních lidí – přitom však stojí asertivně sám za sebou a svými cíli.

Kooperace

Pro dlouhodobý úspěch je nezbytná týmová souhra. Emočně zdatný manažer podporuje týmovou spolupráci a je její součástí, nestojí mimo nebo nad. Inspiruje ostatní, povzbuzuje důvěru v týmu a sám sahá po činech, nejen slovech. Je ochotný dát pro svůj tým ruku do ohně, nehází v době krize vinu na některý článek týmu. Ustojí se sebedůvěrou i případné selhání nebo kritiku i názory ostatních, které jsou jiné než jeho. Ví totiž, že prostředí, kde se lidé obávají mluvit, nabídnout své pohledy na věc a klást dobré otázky, vede k selhání.

Manažer rozvíjející kromě nezbytných hard skils i své soft skills si uvědomuje nezbytnost sdílení informací s týmem. Neschovává si je pro sebe, aby měl navrch. Nebojí se, že společná znalost informací snižuje jeho autoritu a moc – právě naopak. Sdílení informací posiluje tým a zaměstnance firmy, vytváří týmového ducha.

A když je potřeba, poskytne emočně vyzrálý manažer jasnou zpětnou vazbu. Objektivní, přesto ohleduplnou a inspirativní. Laskavý vedoucí umí vzít v úvahu pocity a perspektivy zaměstnanců, a přitom jim předat zprávu, kterou potřebují slyšet, aby se mohli zlepšit.

Silný manažer si uvědomuje, že nikdy nemá hotovo, že má vždy prostor pro zlepšení.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů