Co je to asertivita

Asertivita je schopnost prosazovat svůj názor nebo svoje zájmy. (Nezaměňovat za bezohlednost či agresivní jednání.) Asertivita je důležitou komunikační dovedností a spadá do kategorie tzv. EQ, tedy emoční inteligence. Umožňuje člověku jasně, přímo a bez manipulací vyjádřit a prosadit své názory a myšlenky tak, aniž by narušoval práva ostatních.

O asertivitě či konceptu tohoto způsobu jednání se začalo mluvit v USA před cca 50 lety. Hlavním poselstvím bylo “neříkejte ano, když chcete říct ne”. Aby v tom byl jedinec úspěšný, musí umět nejen říci NE, ale také sdělit své požadavky, konstruktivně chválit či kritizovat ostatní účastníky komunikace.

Asertivita projasňuje komunikaci a zvyšuje pocit osobní spokojenosti.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy