On-line  ochutnávkový workshop:
Emoční učení a jak předejít emočním únosům

23.9.2020 od 9h

Co je to asertivita

Asertivita je schopnost prosazovat svůj názor nebo svoje zájmy. (Nezaměňovat za bezohlednost či agresivní jednání.) Asertivita je důležitou komunikační dovedností a spadá do kategorie tzv. EQ, tedy emoční inteligence. Umožňuje člověku jasně, přímo a bez manipulací vyjádřit a prosadit své názory a myšlenky tak, aniž by narušoval práva ostatních.

O asertivitě či konceptu tohoto způsobu jednání se začalo mluvit v USA před cca 50 lety. Hlavním poselstvím bylo “neříkejte ano, když chcete říct ne”. Aby v tom byl jedinec úspěšný, musí umět nejen říci NE, ale také sdělit své požadavky, konstruktivně chválit či kritizovat ostatní účastníky komunikace.

Asertivita projasňuje komunikaci a zvyšuje pocit osobní spokojenosti.