Co je to asertivita

Asertivita je schopnost prosazovat svůj názor nebo svoje zájmy. (Nezaměňovat za bezohlednost či agresivní jednání.) Asertivita je důležitou komunikační dovedností a spadá do kategorie tzv. EQ, tedy emoční inteligence. Umožňuje člověku jasně, přímo a bez manipulací vyjádřit a prosadit své názory a myšlenky tak, aniž by narušoval práva ostatních.

O asertivitě či konceptu tohoto způsobu jednání se začalo mluvit v USA před cca 50 lety. Hlavním poselstvím bylo “neříkejte ano, když chcete říct ne”. Aby v tom byl jedinec úspěšný, musí umět nejen říci NE, ale také sdělit své požadavky, konstruktivně chválit či kritizovat ostatní účastníky komunikace.

Asertivita projasňuje komunikaci a zvyšuje pocit osobní spokojenosti.