Jaké jsou druhy inteligence?

Existuje více druhů inteligence, nejen tzv. IQ, která se uvádí nejčastěji a většinou také jako nejdůležitější.

Přesto odborníci v čele s psychology vymezují až 8 druhů inteligence:

  • jazykově-verbální inteligence
  • logicko-matematická inteligence
  • zvukově-hudební inteligence
  • tělesně-pohybová inteligence
  • vizuálně-prostorová inteligence
  • vnitřní nebo také intrapersonální inteligence
  • společenská nebo také interpersonální inteligence
  • přírodní inteligence

Toto rozmanité dělení lépe reflektuje skutečnost, že kdo není nadaný např. na matematiku, má talent třeba na atletiku nebo dobré předpoklady pro hraní na hudební nástroje či dar jednat s lidmi. Kdo identifikuje, jakým druhem inteligence oplývá, může lépe podporovat tyto své silné stránky a dosáhnout v nich výborné úrovně.

Pro zjednodušení se druhy inteligence dělí na IQ (inteligenční kvocient) a EQ, neboli emoční inteligenci:

IQ pomocí číselného vyjádření udává inteligenci člověka dle standardizovaných inteligenčních psychologických testů. Zvláště v poslední době se začíná pozornost obracet i k EQ, což je ukazatel vyjadřující schopnost zacházet s emocemi a spolupracovat s lidmi z okolí.