Jaké jsou druhy inteligence?

Existuje více druhů inteligence, nejen tzv. IQ, která se uvádí nejčastěji a většinou také jako nejdůležitější.

Přesto odborníci v čele s psychology vymezují až 8 druhů inteligence:

 • jazykově-verbální inteligence
 • logicko-matematická inteligence
 • zvukově-hudební inteligence
 • tělesně-pohybová inteligence
 • vizuálně-prostorová inteligence
 • vnitřní nebo také intrapersonální inteligence
 • společenská nebo také interpersonální inteligence
 • přírodní inteligence

Toto rozmanité dělení lépe reflektuje skutečnost, že kdo není nadaný např. na matematiku, má talent třeba na atletiku nebo dobré předpoklady pro hraní na hudební nástroje či dar jednat s lidmi. Kdo identifikuje, jakým druhem inteligence oplývá, může lépe podporovat tyto své silné stránky a dosáhnout v nich výborné úrovně.

Pro zjednodušení se druhy inteligence dělí na IQ (inteligenční kvocient) a EQ, neboli emoční inteligenci:

IQ pomocí číselného vyjádření udává inteligenci člověka dle standardizovaných inteligenčních psychologických testů. Zvláště v poslední době se začíná pozornost obracet i k EQ, což je ukazatel vyjadřující schopnost zacházet s emocemi a spolupracovat s lidmi z okolí.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy