Co je to Emoční kvocient (EQ)

EQ je zkratka pro emoční kvocient což je vyjádření míry emoční inteligence. Ta je jednou z forem inteligence, které lze u lidí rozeznat a měřit.

EQ > IQ

Ukazuje se, že EQ je pro mnoho lidí důležitější než IQ, protože má větší vliv na mezilidské vztahy, spolupráci s ostatními lidmi. Ovlivňuje schopnost porozumět ostatním lidem, jejich motivům a jednání, stejně jako ovládání vlastních citů a motivací.

V souvislosti s mírou EQ je velmi zajímavý průzkum Travise Bradberryho a Jean Greavesové (z knihy Emoční inteligence v praxi), kde uvádějí, že nejvýraznější vztah je mezi emoční inteligencí a pracovním zařazením.

Zjistili, že výše EQ stoupá s postavením, od spodní příčky firemního řebříčku vzhůru k střednímu managementu. Ale nad středním managementem dochází ke strmému poklesu. Od funkcí ředitele a výše klesá EQ rychleji než lyžař na ledovci.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy