Co je to Emoční kvocient (EQ)

EQ je zkratka pro emoční kvocient což je vyjádření míry emoční inteligence. Ta je jednou z forem inteligence, které lze u lidí rozeznat a měřit.

EQ > IQ

Ukazuje se, že EQ je pro mnoho lidí důležitější než IQ, protože má větší vliv na mezilidské vztahy, spolupráci s ostatními lidmi. Ovlivňuje schopnost porozumět ostatním lidem, jejich motivům a jednání, stejně jako ovládání vlastních citů a motivací.

V souvislosti s mírou EQ je velmi zajímavý průzkum Travise Bradberryho a Jean Greavesové (z knihy Emoční inteligence v praxi), kde uvádějí, že nejvýraznější vztah je mezi emoční inteligencí a pracovním zařazením.

Zjistili, že výše EQ stoupá s postavením, od spodní příčky firemního řebříčku vzhůru k střednímu managementu. Ale nad středním managementem dochází ke strmému poklesu. Od funkcí ředitele a výše klesá EQ rychleji než lyžař na ledovci.