On-line webinář: Emoční učení - 27.5.2020

To nejlepší z workshopů emoční inteligence

Emoční učení

To nejlepší z workshopů emoční inteligence

Termín

27.5.2020 od 9:30 do 12:30

Kde?

Z pohodlí vašeho ddomova

Naučte se pracovat s emocemi a zlepšete svůj osobní i pracovní život. Během on-line webináře budete mít možnost prozkoumat lidské emoce a ponořit se hlouběji do světa emoční inteligence. Pomocí ověřených metod a zkušených lektorů se naučíte emoce rozpoznat a pracovat s nimi - na úrovní sebe sama i ostatních. Společně zapracujeme na vašich komunikačních schopnostech, osobní motivaci, výkonu a efektivnosti.

Pro koho je webinář určený?

 • Pro vedoucí pracovníky všech úrovní - od TOP manažery po vedoucí týmů
 • Obchodníky, prodejce a podobné profese
 • Všechny, jejichž práce je alespoň částečně založena na komunikaci (např. personalisté)

Co si z webináře odnesete?

Z webináře Emoční učení si odnesete zejména schopnost pracovat s emocemi v osobním a pracovním životě. Naučíte se, jak je prožívat, neutíkat před nimi a jak z nich vytěžit maximum. Díky tomu se:

 • Zlepšíte se v porozumění emocí - svých i od ostatních.
 • Zapracujete na svých komunikačních schopnostech. 
 • Uchováte si nadhled (vnitřní pohodu a rovnováhu) i za nepříznivých okolností.
 • Naučíte se, jak reagovat v konfliktních a vypjatých situacích, kdy se nervy šponují jako špagáty.
 • Zjistíte, jak dosáhnout vzájemné dohody a spolupráce s ostatními pracovníky.
 • Zapracujeme na schopnosti sám sebe motivovat.
 • Naučíte se vnímat krizové situace jako přirozenou součást života.
 • Osvojíte si schopnost vlídných a harmonických emocí (vstřícnost, vřelost, zdvořilost…).

Obsah webináře

Webinář Emoční učení obsahuje to nejlepší z našich workshopů emoční inteligence. Vychází zejména z nejžádanějšího kurzu Rozvoj osobní zralosti a autority. Cílem kurzu je dovést člověka k autentičnosti a souladu v prožívání, myšlení a chování skrz vlastní zkušenosti. Ve skupině se učí účastníci sami od sebe a od ostatních. Zkušení lektoři nabízejí ověřené nástroje emočního učení a ukazují, jak je prakticky používat. Výsledná podoba kurzu a jeho obsah se tak přizpůsobují potřebám účastníků.

Při on-line kurzu se pracuje se zážitkovými metodami a převáděním témat do konkrétních situací.

Reference našich klientů

Našimi kurzy prošly stovky pracovníků, manažerů i obchodních ředitelů. Poslechněte a přečtěte si, v čem jim našem kurzy pomohly a v čem by mohly pomoci i vám.

Každá firma je plná emocí. V dnešní čím dál rychlejší době je plná spíše těch negativních. Chtěl jsem vědět jak zvládat příval emocí, jak s nimi pracovat a jak odolávat stále většímu tlaku.Na doporučení jsem se přihlásil na seminář „Rozvoj osobní zralosti a autority“ . Po absolvování prvního bloku jsem si uvědomil, že to byla správná volba a ne další školení v řadě. Spousta praktických příkladů a sdílení problémů s ostatními účastníky kurzu. Výsledky testů Vám ukážou jaký jste typ osobnosti, ale hlavně Vám ukážou jak s tím pracovat. Dovedností, které zde získáte použijete nejen při řízení firmy ale i v osobním životě a mezilidských vztazích.
Martin Macháček, jednatel společnosti / Damedis, s.r.o.

Termín: 27.05.2020, 9:30 - 12:30

Cena on-line školení

Běžná cena celodenního workshopu je 7.450 Kč bez DPH. Abychom vám umožnili poznat emoční inteligenci a zvládnout dovednosti, které vám pomohou nastartovat skutečnou změnu ve vlastních životech, máme pro vás ochutnávku toho nejlepšího z Emoční inteligence (nejen) v práci, formou webináře,

za speciální cenu:

490 Kč včetně DPH

Nejčastější dotazy

Pomůže mi emoční inteligence nepotlačovat emoce?

Ano, emoční inteligence vám může pomoci s nechtěným potlačováním emocí. Nepříjemné potlačované emoce se váží k psychickým obsahům, které jsou pro nás natolik zraňující, že je naše vědomí odmítá. Postupem času, se mohou tyto potlačené obsahy projevovat i v jiných situacích, které ale s původním traumatem nesouvisí. To je jeden z důvodů, proč je dobré se svými démony konfrontovat a nenechat je v sobě růst.

Proč se mám zabývat emocemi?

Abychom dosáhli našeho plného potenciálu, potřebujeme využívat všechny vnitřní zdroje a být si vědomi svých mantinelů a rezerv. A protože psychická energie vychází z emocí, je vhodné se zaměřit na jejich pochopení a práci s nimi. S potlačováním emocí totiž potlačujeme i část svého potenciálu. Když tento potenciál objevíme a využijeme, pomůže nám stát se silnými, nebojácnými, klidnými a laskavými.

Osobní rozvoj a emoční učení není spíš pro osobní život než pro práci?

Osobní rozvoj a emoční učení není spíš pro osobní život než pro práci?

Mám zkušenost, že často 14 dní po vzdělávací akci nezbude účastníkům nic. Není to stejné?

Workshop emoční inteligence pomáhá účastníkům poznat, probádat a hlavě si do hloubky uvědomit všech šest základních kompetencí emočního učení. Ve skupině se učí účastníci sami od sebe a od ostatních. Lektoři nabízejí nástroje emočního učení a ukazují, jak je prakticky používat. Výsledná podoba i konkrétní obsah kurzu se proto přizpůsobuje tématům a potřebám účastníků. Jde o kurz z podstaty sebezkušenostní, protože pokud má být změna v prožívání, myšlení a chování trvalá, musí vycházet z vlastní potřeby a vlastní zkušenosti. Účastníci si prakticky osvojují nové způsoby zvládání prostřednictvím zážitkových metod, s výukovými materiály, psychodiagnostikou, interakcí se skupinou a převáděním témat do konkrétních situací. To vše podporuje a posiluje přenos dovedností do praxe a fixaci v reálném životě.

Lze jednoduše shrnout cíle kurzu pro firemní život?

Cílem kurzu je dovést člověka k autentičnosti a souladu v prožívání, myšlení a chování. V pracovním prostředí je emočně zralý člověk výkonný, aktivní, nevytváří konflikty, je empatický k druhým a je soustředění na cíl. Na kurzu se účastníci naučí pracovat se svými emocemi a pochopit emoce ostatních. Vylepší své komunikační schopnosti, zapracují na motivaci a naučí se lépe vnímat krizové situace. Všechny tyto aspekty mají vliv na efektivitu nejen samotného člověka, ale i jeho okolí = kolegů a ostatních lidí v týmu. Sebeuvědomění a realistický postoj k sobě a ostatním je proto klíčovým faktorem k úspěchu.

Chcete vědět více o přínosu kurzů Emoční inteligence?

Zavolejte nám

+420 732 673 445

Napište nám

apas@apas.cz