Stress management – jak posílit naši odolnost

on-line webinář

Termín pro Vás připravujeme na leden 2021

Stres je v našich životech všudypřítomný a ve své podstatě je přínosný. Pomáhá nám aktivizovat se, připravit se na stresovou situaci a tu úspěšně zvládnout. Potíže nastávají, pokud je stresu příliš a je dlouhotrvající. Následně stres může výrazně poškodit naše zdraví, vztahy, produktivitu, celkovou radost ze života a vést až k syndromu vyhoření. V rámci webináře se zaměříme na analýzu stresorů účastníků, na rozdíl mezi dobrým a špatným stresem, jak ten špatný rozpoznat a hlavně na praktické techniky prevence a zvládání stresu.

Obsah webináře:

Definice stresu a syndromu vyhoření

  • Co je stres? Jste ve stresu? Jaké jsou Vaše stresory?
  • Negativní důsledky stresu v psychické, fyzické a sociální rovině
  • Co je syndrom vyhoření? Jak jste na tom Vy?

Prevence syndromu vyhoření a zvládání stresu

  • Negativní vzorce myšlení, které generují stres – analýza vlastního přístupu
  • Jak posilovat pozitivní emoce a naši psychickou odolnost? Praktické tipy pro každodenní život
  • Všímavost jako skvělý nástroj pro zvládání stresových situací (nácvik technik)
  • Praktické dechová a relaxační cvičení
  • Jak rychle získat nadhled a odstup od stresové situace?
  • Zakotvěte si pohodu a klid (NLP technika)

Chci se zúčastnit