Zajímavá fakta o emocích, která jste možná neznali

Emoce | APAS

Emoce | APAS

Pokud vás zajímá emoční inteligence a snažíte se vědomě pracovat na jejím zvýšení, aby se vám žilo s lehkostí a měli jste harmonické vztahy se sebou i lidmi kolem sebe, možná vás zaujmou tyto zajímavé skutečnosti o emocích.

Emoce, důležité signály

Emoce jsou elektrochemické signály, které protékají tělem v nekonečném cyklu. Cítíme je stále, bez ustání, 365 dní v roce. Uvolňují se v našem mozku a proudí po celém těle. A také se naopak uvolňují v našem těle a putují do mozku. Vlastně nám emoce pomáhají fungovat. Emoce plynou po celém našem těle, regulují vše, včetně našich myšlenek.

Kolik je základních emocí?

Existuje 8 základních emocí (a nespočet jejich nuancí): radost, smutek, strach, odpor, překvapení, předvídání, zlost a důvěra. Proč je to zajímavé pojmenovat takto konkrétně základní emoce? Důvodů je mnoho, ale velmi zajímavé je to pro interpretaci, když vědomě pozorujeme spojení dvou emocí a co je výsledkem. Řekněme takové spojení strachu a odporu – cítíte z něčeho strach, tudíž k tomu pocítíte velmi pravděpodobně také odpor… To je velmi nápomocné pro zvýšení emoční gramotnosti. Uvědomujete-li si přínos praktické EQ, je toto zajímavý bod pro začátek…

Emoční neutralita

Emoce jsou neutrální. Nejsou ve své podstatě dobré/špatné. Jsou to jakési signály, co nám přinášejí zprávu, informaci. A i takové emoce jako strach, zlost nebo smutek, které většina lidí a priori označí jako negativní, nám svou informací slouží. Díky nim přežíváme a prospíváme. Emoce zaměřují naši pozornost, motivují nás k určitému jednání. Každá emoce má svůj specifický účel. A jen na nás, jak s danou emocí dobře nebo špatně naložíme. Je hněv jednoznačně špatný? Rozhodně ne. Co se na hněv podívat takto: signalizuje mi “aaa, je před tebou překážka, úplně tě to štve, že…” Když hněv přečtu pro sebe jako zprávu o překážce před sebou, mohu se na překážku zaměřit a snažit se ji cíleně překonat. Hněv v takové chvíli pomohl koncentrovat pozornost, zabrat ze všech sil. Ale samozřejmě můžete pro sebe informaci (hněv) číst úplně jinak, nechat se “požírat” zlobou a vztekem a výrazně si tak ubližovat…

Rodiče, škola a další nás často učí, že “vztekat se je špatné”. V dospělosti můžete ale přijít na to, že místo potlačování “negativních” pocitů – jako třeba právě hněv – je výrazně zdravější poslouchat a číst, co mi daná emoce chce říci, nač mě chce upozornit. Tím emoce přestávají být nepříjemné a stávají se cenným zdrojem.

Nakažlivost emocí

Emoce jsou nakažlivé. Pocity se mezi lidmi šíří jako virus, a to i když jim jakoby nevěnujeme pozornost, neuvědomujeme si je. Přesto jste-li ve skupině s jedním člověkem či se skupinou lidí, dá se zřetelně rozpoznat pozitivní nebo naopak negativní emoce! Důvodem je evoluce – člověk je tvor společenský a přežívá ve skupinách. Proto fungujeme na principu sdílení, a to včetně sdílení emocí. Příklad? Vidíte-li, že člověk naproti vám se tváří vyděšeně, okamžitě také zneklidníte a budete pátrat po zdroji jeho strachu. Co způsobilo jeho strach, velmi pravděpodobně může být nebezpečné i pro vás.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů