Vzdělávací kurz
Emočně inteligentní komunikace

"Vím, že si myslíte, že rozumíte tomu, co jste si myslel, že říkám,
ale nejsem si jist, zda chápete, že to co jste slyšel,
není tím, co jsem myslel.“

Pro koho?

 • Vedoucí pracovníci všech úrovní
  od TOP manažery po mistry
 • Obchodníci, prodejci a podobné profese
 • Všechny pozice, jejichž práce je z podstatné části založena na komunikaci

Za vším hledej komunikaci

Za obrovským množstvím problémů ve firmách stojí komunikace. Pokud se manažerům, mistrům a ostatním řídícím pracovníkům nepodaří sdělit, o co firmě jde, co po lidech chtějí, jaký je cíl snažení firmy a proč byl zvolen, není šance probudit v zaměstnancích zaujetí, motivovanost a dobrý pocit z práce.

Rozhovory stojí u základů našich pocitů – toho, zda se ve světě cítíme bezpečně, nebo zranitelně, zda máme důvěru ve své okolí, zda máme chuť pro ostatní něco udělat.

Nejdůležitější jsou rozhovory, které „mění realitu“. Jsou to rozhovory, kdy s ostatními navozujeme pocit hluboké důvěry a společně vytváříme a formujeme něco nového.

Také ve Vaší společnosti musíte držet krok s dobou?

Potřebujete procesovat velké množství informací, učit se novým formám komunikace tak, aby potřebné informace byly efektivně prezentovány a implementovány do nových procesů?

Po všech těch seminářích soft sklil, lze se vůbec ještě něco naučit a komunikaci zvládnout?

Dobrou zprávu přinášejí neurovědy a jejich praktické závěry. Jedním z nich je poznání, že pro konstruktivní komunikaci je nejužitečnější, když jsme transparentní, sebe-vědomí, tedy si uvědomujeme, co ze sebe promítáme do okolního prostředí a k ostatním lidem a vědomě nepromítáme negativitu.

Když se účastníků semináře zeptáme, které negativní emoce se nejčastěji uplatňují v komunikaci, jak v pracovním tak osobním životě, téměř vždy se shodnou na tomto seznamu:

 • Hněv a všechny jeho podoby (nahněvanost, vztek, agrese, ironie)
 • Vina (obviňování ostatních) nebo sebevina (já hlupák)
 • Strach a obavy

A na dotaz, zda-li jim prožívání a projevování těchto emocí osobní a emoční sílu dodává nebo ubírá, se většinou shodují v tom, že ….. (posuďte sami).

Neurovědecké průzkumy prokázaly, že tyto emoce aktivované v limbickém systému v komunikaci s ostatními přinášejí jako odpověď útok, obranu, strnutí a komunikace se stává neefektivní.

Zároveň však neurovědy nabízejí všímavě prozkoumat naši mysl při konfliktní komunikaci a nabízejí praktická řešení, která jsou součástí emočního učení, jak reagovat, aby vše zůstalo v harmonii a nereagovat na ostatní automaticky.

Tedy najít společně, funkční a konstruktivní řešení v jakékoli situaci

I vy máte energii na to, abyste si dokázali udělat prostor ve své hlavě k novým myšlenkám a informacím a vytvořili emoční svět, který vám pomůže kultivovat a rozvíjet vztahy s druhými lidmi.

Emočně inteligentní komunikace Vás NAUČÍ, JAK:

 • Naočkovat svůj mozek proti stresu
 • Vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Si poradit s negativními lidmi a nenechat se ovlivnit jejich špatnou náladou
 • Jak se orientovat v záplavě dobrých, neutrálních a dramatických zpráv
 • V sobě najít ochotu podívat se na svět z pohledu druhých lidí, který se může dost výrazně lišit od toho vašeho a přitom ten jejich pohled nesoudit a zůstat k němu objevitelsky otevřený.
 • Změnit vlastní nevědomý či podvědomý život, který ovlivňuje množina naučených názorů, myšlenek a emocionálních reakcí
 • Vytvořit spokojenější pracoviště, kde budou produktivnější, efektivnější a zdravější pracovníci.
Na základě poznatků získaných na semináři se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo ke zvýšení zisku firmy.
Miroslav ŠlechtaŠlechta s.r.o. / Majitel a jednatel společnosti
Seminář mi pomohl uvědomit si, co v denních pracovních situacích prožívám v emoční oblasti a přijmout plnou odpovědnost za svůj díl komunikace.
Ing. Jan DrdaSenior Relationship Manager Česká spořitelna a.s.
Na základě poznatků získaných na semináři se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo ke zvýšení zisku firmy.
Miroslav ŠlechtaŠlechta s.r.o. / Majitel a jednatel společnosti

Marcela Novotná

personální ředitelka, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Naši klienti