Kurzy a školení emoční inteligence, osobního rozvoje a celé oblasti soft skills

Vyberte si z nejširší nabídky kurzů emoční inteligenceosobního rozvoje pro firmy i pro veřejnost, ve kterých získáte principy, návody a dovednosti, které můžete ihned prakticky vyzkoušet ve svém vlastním pracovním i osobním životě.

FREE - Hodinová ochutnávka emočního učení

Přímo u vás ve firmě, pro kolektiv 10 a více osob. 

*Nabídka platí pro firmy v Praze a krajích Středočeský, Jihočeský, Západočeský a Vysočina.

Proč si vybrat nás?

26 let zkušeností
Již 26 let pořádáme semináře a kurzy osobního rozvoje a emoční inteligence pro firmy i jednotlivce.
Rozvoj potenciálu
Hlavním posláním našich lektorů je rozvíjet potenciál druhých a pomáhat jim nacházet cesty.
Jedinečné metody
Používáme unikátní a jedinečné metody výuky rozvoje emoční inteligence každého jednotlivce.
Okamžitý efekt
Změny se u účastníků našich kurzů projevují okamžitě jak v pracovní, tak i osobní rovině.

V jakých oblastech se u nás můžete rozvíjet:

Na základě vašich aktuálních potřeb a osobních preferencí, si můžete vybrat ze široké palety firemních i otevřených kurzů emoční inteligence a osobního rozvoje, získat principy, návody a zkušenosti, které okamžitě uplatníte ve vašem životě.

Kurzy pro Firmy
Přejete si vzdělávat vaše zaměstnance? Připravíme vám projekt na míru v oblastech managementu, prodeje, komunikace, firemní kultury, resilience či well being.
Kurzy pro Veřejnost
Máte zájem se vzdělávat individuálně? Máme zde pro vás, celou řadu především jednodenních workshopů.

Co se zaručeně naučíte?

Desatero věcí, které emočně silní lidé nedělají

Jak to jen dělají mentálně silní lidé, že kde jiní vidí překážky, oni vidí výzvy, které je nutné překonat? Bylo jim to dáno do vínku? Ve skutečnosti je mentální síla pod naší kontrolou – je věcí emoční inteligence.

Jak budovat úspěšnou – emočně inteligentní - komunikaci

Komunikace bez emocí prakticky není možná. Každý prožívá emoce, které komunikaci buď pomáhají nebo ji brzdí. Zjistíte jak na to a poznáte přínosy v každodenním životě.

Zvládání emocí a mindfulness

Zvládat své emoce, ne je potlačovat či ignorovat, je základ úspěchu na cestě k našim cílům a také pomocník redukce stresu a zdravého života bez nemocí.

Jak mít silnou resilienci – houževnatost, odolnost až nezdolnost.

Poznáte zákonité vztahy vzniku emocí, vlivu myšlení a podvědomých přesvědčení na osud člověka a techniky k vyrovnání každodenní stresové hladiny.

Firemní vzdělávání a školení zaměstnanců

Objevte s námi principy emoční inteligence a osobního rozvoje, díky kterým se váš život a vaše komunikace s okolím v práci i v osobním životě promění jednou provždy.

Oblíbené kurzy pro firmy:

Manažerské dovednosti v2
 • Vedení teamu
 • Řešení konfliktů
 • Motivace podřízených
 • Organizace práce
Kurzy pro firmy
Psychohygiena a redukce stresu
 • Redukce stresu
 • Zaměření na mysl a emoce
 • Řešení složitých situací
 • Praktická cvičení
Kurzy pro firmy
Moderní koučing
 • Změna myšlení
 • Jasnějšímu vnímání faktů
 • Získat si klienta
 • Porozumět potřebám klientů
Kurzy pro firmy

Často kladené dotazy.

Pomůže mi emoční inteligence nepotlačovat emoce?

Nepříjemné potlačované emoce se váží k psychickým obsahům, které jsou pro nás natolik zraňující, že je naše vědomí odmítá. Postupem času, se mohou tyto potlačené obsahy projevovat i v jiných situacích, které ale s původním traumatem nesouvisí. To je jeden z důvodů, proč je dobré se svými démony konfrontovat a nenechat je v sobě růst. A v tom vám emoční inteligence může dopomoci.

Proč se mám zabývat emocemi?

Abychom dosáhli našeho plného potenciálu, potřebujeme využívat všechny vnitřní zdroje a být si vědomi svých mantinelů a rezerv. Energie je v psychice vázána na emoce. Je tedy zřejmé, že pokud své emoce potlačujeme, část svého potenciálu potlačujeme s nimi. Když tento potenciál objevíme a využijeme, pomůže nám stát se silnými, nebojácnými, klidnými a laskavými.

Co se v mládí naučíš….Platí to?

Člověk je tvor vynikající svou schopností přizpůsobit se svému prostředí nebo přizpůsobit prostředí sobě. Během života se tvarujeme a učíme se jak fungovat v rodině, ve škole ve společnosti. Vše, co se naučíme, pro nás nemusí být v životě přínosné. To, co fungovalo kdysi, dnes už nemusí a může zůstat rudimentem dětských traumat ve formě nefunkčních vzorců chování a myšlení, falešných přesvědčení a hodnot.

Když přijdu z práce domů a chci 15 minut klidu pro sebe, než se začnu věnovat rodině, jsem sobec?

Buďte v klidu, rozhodně se o sobectví nejedná. Naopak, nutností k dosažení a udržení osobního růstu je uspokojování vlastních potřeb. Lidé často mohou svoje potřeby opomíjet, bagatelizovat či upřednostňovat naplňování potřeb ostatních. Takový způsob zacházení se sebou vede k nespokojenosti a vyhoření.

Osobní rozvoj a emoční učení není spíš pro osobní život než pro práci?

Ano, rozvoj emoční inteligence má velmi výrazný vliv na individuální výkon člověka. Zároveň výzkumy posledního desetiletí prokazují, že organizace a společnosti nabízející svým zaměstnancům tento typ učení, fungují ve všech směrech efektivněji.

Mám zkušenost, že často 14 dní po vzdělávací akci nezbude účastníkům nic. Není to stejné?

Workshop emoční inteligence pomáhá účastníkům poznat, probádat a hlavě si do hloubky uvědomit všech šest základních kompetencí emočního učení. Ve skupině se učí účastníci sami od sebe a od ostatních. Lektoři nabízejí nástroje emočního učení a ukazují, jak je prakticky používat. Výsledná podoba i konkrétní obsah kurzu se přizpůsobuje tématům a potřebám účastníků. Jde o kurz z podstaty sebezkušenostní, protože pokud má být změna v prožívání, myšlení a chování trvalá, musí vycházet z vlastní potřeby a vlastní zkušenosti. Účastníci si prakticky osvojují nové způsoby zvládání prostřednictvím zážitkových metod, s výukovými materiály, psychodiagnostikou, interakcí se skupinou a převáděním témat do konkrétních situací. To vše podporuje a posiluje přenos dovedností do praxe a fixaci v reálném životě.

Lze jednoduše shrnout cíle pro firemní život?

Cílem kurzu je dovést člověka k autentičnosti a souladu v prožívání, myšlení a chování. V pracovním prostředí je emočně zralý člověk výkonný, aktivní, nevytváří konflikty, je empatický k druhým a je soustředění na cíl. Výsledky z realizace tohoto projektu v jiných společnostech prokazují, že klíčový faktor úspěchu, který lidem umožňuje výrazně vybočit z šedého průměru, je právě jejich sebeuvědomění a realistický postoj k sobě a ostatním.

Naši lektoři

PhDr. Milan Hutta

Majitel a ředitel společnosti
Odborný garant projektů Rozvoje osobní zralosti a autority Spoluautor know how rozvojových projektů Konzultant především pro oblast expresivní dimenze komunikace...

Stanislava Vodrážková

Ředitelka terapeutického centra společnosti, ředitelka útvaru vzdělávacích projektů, lektorka a terapeutka.
Více jak 14-ti letá praxe v lektorské činnosti v oblasti Rozvoje osobní zralosti a autority, autorka projektů rozvoje osobní zralosti a autority, vnitřní...

Mgr. Olga Lošťáková, M.A., DiS.

Lektorka
Olga je trenérem a koučem v oblasti měkkých dovedností.  Její školení jsou založená na nácviku pomocí rolových her a kamery, využívá koučovací přístup. Výsledkem je...

Mgr. Vendula Amálie Kulhanová

Lektorka
Psychologii  vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a dokončila magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2011 je ve výcviku...

A jak kurzy pomohly našim klientům?

Miroslav Trybuček
ředitel závodu a jednatel společnosti
Parker Hannifin Industrial, s.r.o.

Mgr. Marcela Novotná
personální ředitelka, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

videoreference česká podnikatelská pojišťovna

Ing. Radek Průša
CEO a předseda představenstva
Technistone, a.s.

videoreference technistone

Mgr. Jan Medřický
ředitel výroby
Lasselsberger, s.r.o.

Absolvoval jsem program se svým týmem a proto mohu hodnotit, jak ze svého pohledu účastníka, tak posunu jednotlivých lidí i vlivu na tým, jako celek. Osobně mi byl velmi užitečný a denně z něj čerpám. Pozitivní dopady vidím také u všech účastníků v týmu.
tatra logo
Petr HendrychTatra a.s. / Místopředseda představenstva
Na základě poznatků získaných na semináři se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo ke zvýšení zisku firmy.
Miroslav ŠlechtaŠlechta s.r.o. / majitel a jednatel společnosti
Jsou semináře, které se musíte „protrpět“ ve stylu „když už mě sem zaměstnavatel poslal, tak si to odsedím a nějak to přežiju“… Toto však zdaleka neplatí, pokud máte to štěstí a zaměstnavatel vám umožní účast na seminářích od agentury APAS.
logo čedok
Marie CiganekováČedok a.s. / personální ředitelka
Seminář mi pomohl uvědomit si, co v denních pracovních situacích prožívám v emoční oblasti, a přijmout plnou odpovědnost za svůj díl komunikace.
Ing. Jan DrdaSenior Relationship Manager Česká spořitelna a.s.