Emoční inteligence: Klíč k osobní a profesní spokojenosti

Naučte se pochopit a proměnit své emoce, rozvíjet svou osobnost a dosáhnout vnitřní harmonie.

Emoční inteligence nespočívá jen v tom, být milý a laskavý. Znamená to naučit se být sám sebou, přijmout svou minulost a najít vnitřní spokojenost. Poznejte, jak vám emoční inteligence může pomoci snížit stres, zvýšit pracovní výkon a dosáhnout osobní radosti.Emoční inteligence, spočívající v pochopení a proměně emocí a rozvoji, růstu osobnosti, ve styku s lidmi neznamená pouze „být milý, hodný, laskavý…“  Spočívá v tom, naučit se být sám sebou, přijmout plně sebe, život i minulost, spokojit se vnitřně sám se sebou a nic nepostrádat.

Proč emoční intligence?

Snižuje
hladinu stresu

Významně zvyšuje
výkon týmu

Zefektivňuje
rozhodování

Zvyšuje pocit osobní radosti a spokojenosti, snižuje fluktuaci

Podporuje samostatnost, kreativitu a osobní zodpovědnost

Projasňuje
komunikaci

Výhody emoční inteligence:

  • Snížení hladiny stresu
  • Významné zvýšení výkonu týmu
  • Zefektivnění rozhodování
  • Zvýšení pocitu osobní radosti a spokojenosti, snížení fluktuace
  • Podpora samostatnosti, kreativity a osobní zodpovědnosti
  • Projasnění komunikace

Absolvujte test emoční inteligence zdarma

Emoční inteligence je více než být milý a hodný. Spočívá v sebepoznání, přijetí života a minulosti a dosažení vnitřního klidu.

Toxické emoce a imunita:

Úvodní video: “Kolik jiných úhlů pohledu může existovat“

3. díl: „Jak moc je člověku užitečný hněv?“

2. díl: "Hodní, slušní, vychovaní a trpící"

4. díl: „Život, jako klubíčko strachů“

Emoční inteligence

závisí na emočních kompetencích

  • Emoční kompetence zlepšují náš osobní, vztahový a pracovní výkon a pomáhají nám dosáhnout celkového zvýšení kvality života.
  • Emoční inteligence souvisí s naším potenciálem učit se praktické emoční kompetence, s rozvíjením emoční gramotnosti nezbytné pro kvalitu života, životní spokojenost a celkový pocit štěstí.
  • Praktické emoční dovednosti zahrnují rozvoj osobních kompetencí: já/sociální/vztahové sebeuvědomění a vztahových kompetencí: já/sociální/vztahové řízení.

Osobní emoční kompetence

Vztahové emoční konpetence

Příklady vlivu emoční inteligence na pracovní výkon

v měřitelných faktech

Připraveno pro konsorcium pro výzkum EQ ve firmách (www.eiconsortium.org).
Autor: Ph.D. Cary Chernis, Rutgers University