Více o nás

Vzdělávací společnost Apas nabízí podporu a inspiraci v rozvoji firem a jednotlivců, formou posilování a budování kompetencí emočních, komunikačních, manažerských a dalších již od roku 1991.

26 let zkušeností

Již 26 let pořádáme semináře a kurzy osobního rozvoje a emoční inteligence pro firmy i jednotlivce.

Jedinečné metody

Používáme metody pro rozvoj vlastní hodnoty a emoční rozvoj člověka, které nikdo jiný nenabízí.

Rozvoj potenciálu

Hlavním posláním našich lektorů je rozvíjet potenciál druhých a pomáhat jim nacházet cesty.

Okamžitý efekt

Změny se u účastníků našich kurzů projevují okamžitě jak v pracovní, tak i osobní rovině.

Naším cílem je okamžitý a skutečný efekt
na rozvoj potenciálu lidí i firem

Naším hlavním cílem je rozvoj osobního potenciálu všech účastníků našich kurzů skrze posílení emoční zralosti a emočních kompetencí. Věříme, že je to nejúčinnější cesta, jak zvýšit osobní potenciál, zlepšit kvalitu osobnosti a osobního života, dosáhnout úspěchu v osobním i pracovním životě.

Již několik let zpátky jsme se od řídících pracovníků dozvídali a dozvídáme, že v jejich firmách jsou procesy a standardy  nastaveny, lidé  mají znalosti, dovednosti, nástroje, potřebné techniky, neustálé dovednostní vzdělávání… a přesto „to jaksi nefunguje“.

Tím chybějícím článkem je právě rozvoj osobní zralosti a emočních kompetencí.

V čem jsme jiní?

  • V jedinečnosti nabídky vzdělávacích kurzů
  • Používáme unikátní metody
    Používáme nadstandartní metody v péči o vlastní pocitovou hodnotu a emoční rozvoj člověka dosud jinde nepoužívané. Pracujeme na posílení dynamiky osobního růstu člověka tak, že dochází postupně k odblokování a překonání určitých rétorických nedostatků a vnitřních podprahových linií (tj. veškerých souborů chování člověka, které si on sám při běžné komunikaci s lidmi neuvědomuje. Na semináři se naučí tyto podprahové vjemy vnímat a používat je ve svůj pracovní i osobní prospěch, případně jim čelit.)
  • Neposkytujeme pouze informace
    Metodika výuky seminářů zaměřených na rozvoj osobní zralosti a posílení dynamiky osobního růstu neposkytuje účastníkům pouze informace (které si mohou přečíst v různých publikacích), ale pracují přímo s limbickým systémem a emoční proměnou.

Těšíme se na  spolupráci s Vámi.

PhDr. Milan Hutta
Majitel a ředitel společnosti

Stanislava Vodrážková
Ředitelka terapeutického centra společnosti, ředitelka útvaru vzdělávacích projektů, lektorka a terapeutka.