Více o nás

Vzdělávací společnost Apas nabízí podporu a inspiraci v rozvoji firem a jednotlivců, formou posilování a budování kompetencí emočních, komunikačních, manažerských a dalších již od roku 1991.

26 let zkušeností

Již 26 let pořádáme semináře a kurzy osobního rozvoje a emoční inteligence pro firmy i jednotlivce.

Jedinečné metody

Používáme metody pro rozvoj vlastní hodnoty a emoční rozvoj člověka, které nikdo jiný nenabízí.

Rozvoj potenciálu

Hlavním posláním našich lektorů je rozvíjet potenciál druhých a pomáhat jim nacházet cesty.

Okamžitý efekt

Změny se u účastníků našich kurzů projevují okamžitě jak v pracovní, tak i osobní rovině.

Naším cílem je okamžitý a skutečný efekt
na rozvoj potenciálu lidí i firem

Naším hlavním cílem je rozvoj osobního potenciálu všech účastníků našich kurzů skrze posílení emoční zralosti a emočních kompetencí. Věříme, že je to nejúčinnější cesta, jak zvýšit osobní potenciál, zlepšit kvalitu osobnosti a osobního života, dosáhnout úspěchu v osobním i pracovním životě.

Již několik let zpátky jsme se od řídících pracovníků dozvídali a dozvídáme, že v jejich firmách jsou procesy a standardy  nastaveny, lidé  mají znalosti, dovednosti, nástroje, potřebné techniky, neustálé dovednostní vzdělávání… a přesto „to jaksi nefunguje“.

Tím chybějícím článkem je právě rozvoj osobní zralosti a emočních kompetencí.

V čem jsme jiní?

 • V jedinečnosti nabídky vzdělávacích kurzů
 • Používáme unikátní metody
  Používáme nadstandartní metody v péči o vlastní pocitovou hodnotu a emoční rozvoj člověka dosud jinde nepoužívané. Pracujeme na posílení dynamiky osobního růstu člověka tak, že dochází postupně k odblokování a překonání určitých rétorických nedostatků a vnitřních podprahových linií (tj. veškerých souborů chování člověka, které si on sám při běžné komunikaci s lidmi neuvědomuje. Na semináři se naučí tyto podprahové vjemy vnímat a používat je ve svůj pracovní i osobní prospěch, případně jim čelit.)
 • Neposkytujeme pouze informace
  Metodika výuky seminářů zaměřených na rozvoj osobní zralosti a posílení dynamiky osobního růstu neposkytuje účastníkům pouze informace (které si mohou přečíst v různých publikacích), ale pracují přímo s limbickým systémem a emoční proměnou.

Naši lektoři

Abychom naplnili potřeby i těch nejnáročnějších klientů, dbáme na to, aby náš lektorský tým byl složen z úspěšných profesionálů v oblasti vzdělávání. Naši lektoři jsou osobnosti, které učení baví a zároveň inspiruje.

Těšíme se na  spolupráci s Vámi.

PhDr. Milan Hutta

Majitel a ředitel společnosti.

Odborný garant a lektor seminářů a projektů Rozvoje osobní zralosti a autority v manažerské a obchodní praxi, projektů koučovského přístupu, dále  lektor  manažerských a prodejních dovedností, ředitel vzdělávací společnosti APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o., spoluautor know how rozvojových projektů, poradce a konzultant především pro oblast expresivní dimenze komunikace, která se projevuje v rozpoznání vlastních emocí a postojů a jejich vlivů na pracovní a osobní život. Vystudoval FF UK Bratislava, postgraduál aplikované sociální psychologie na FF UK Praha, postgraduál Ekonomie zahraničního obchodu na VŠE Praha, absolvent 3-letého výcviku Transakční analýzy, člen IATA. Ve vzdělávání pracuje od roku 1985.

Mgr. Olga Lošťáková, M.A., DiS.

Olga je trenérem a koučem v oblasti měkkých dovedností.  Její školení jsou založená na nácviku pomocí rolových her a kamery, využívá koučovací přístup. Výsledkem je hlubší sebepoznání účastníka a rychlejší osvojení nových dovedností.

Rozvoji měkkých dovedností se věnuje od roku 2007, v rámci vzdělávacích programů spolupracovala s více než 4000 účastníky z různých oblastí (finanční sféra, IT, výroba, FMCG, obchodní řetězce). Úspěchem je pro Olgu spokojený klient, který si v rámci spolupráce plní své sny a cíle a vidí reálný přínos školení pro svoji praxi.

V práci s účastníky využívá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání (poradenství pro společnosti v oblasti výroby, IT, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféru) a sebepoznávacích a sebe-rozvojových programů

Je spoluautorkou knihy „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010). V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč)“

Vzdělání: Psychologie na Univerzitě Palackého, University of New York in Prague (Professional Communication and P.R.), Fakulta multimediálních komunikací, Vyšší odborná škola herecká, Odborné kurzy a výcviky (Intenzivní trénink koučů: Results Coaching Systems, NLP Master, Diamond Logos, Respektovat a být respektován, atd...)

PhDr.Alex Röhrich, PhD.

Vystudoval bohemistiku na FF UK a na FSV UK postgraduální obor mediální studia. Odborný asistent FPHP TUL, katedra českého jazyka a literatury. Působil jako hlasový poradce zpravodajství ČT a Z1 – externě, nyní jako jazykový redaktor zpravodajství a publicistiky České televize, jazykový redaktor zpravodajství TV Nova, lektor komunikačních a jazykových tréninků v Centru nezávislé žurnalistiky, mediální ředitel.

Lektor prezentačních dovedností a kultury mluveného projevu - práce pro společnosti (OSN ČR, OSA) i jednotlivce (M. Reedová, nám. pr. primátora; Petr Žaluda, gen. ředitel ČD), mediální konzultant v PR, lektor komunikačních a rétorických kurzů, odborný asistent/externí vyučující na FSV, IKSŽ, Zásady správného mluvení, (bc. cyklus).

Mgr. Vendula Amálie Kulhanová

Psychologii  vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a dokončila magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2011 je ve výcviku Poradenských a psychoterapeutických dovedností „Life Dynamic“ společnosti Elio a zároveň poskytuje individuální terapie zaměřené převážně na práci s dospělými a adolescenty. Absolvovala řadu stáží v různých psychologických, poradenských, pedagogických, klinických a sociálních zařízeních. Fascinuje ji lidská mysl a to, jak lidé přemýšlí a proč se chovají, jak se chovají.

Jako lektorka je specialista na programy na posílení osobního růstu zaměstnanců, rozvoje praktické emoční inteligence, Tajemství odolnosti a výkonnosti a členem týmu rozvojového projektu Rozvoj osobní zralosti a autority ve skupinové, manažerské a obchodní praxi.

Michaela Karsten - paměťová expertka

Dr. Michaela Karsten

je paměťová expertka, lékařka, mezinárodně uznávaná speakerka a lektorka s hlavní specializací na paměťové techniky, optimalizaci učebního procesu a rozvoj kognitivních funkcí. Po mnohaletém aktivním soutěžení v paměťovému sportu (Mind Sport Olympiade, London,) v kterém dosáhla řady nejvyšších ocenění - například titulu trojnásobné mistryně světa v paměťových schopnostech a zápisu do Guinnessovy knihy rekordů, založila v Německu své podnikání zaměřené na paměťový a kognitivní trénink.

Své vědomosti a mnohaleté zkušenosti také rozšířila o řadu dalších témat jako je komunikace a konflikt, prezentování, motivace, koncentrace, práce se stresem, regenerační metody nervového systému a také koučování (studium v Düsseldorfu zakončeno s diplomem, certifikací a několika odbornými licencemi).

Spolupracuje s českými i mezinárodními firmami (př. ČEZ, Ško Energo, Uni Credit Leasing, Continental Barum, SHIMANO, Sazka a.s., HP Academy Praha, Johnson & Johnson, ProMED, IBM, ORACLE, Ministerstvo vnitra Durýnsko, DZ Bank Berlín, TV RTL Hamburk, Aufbaubank & Commerzbank Erfurt a mnoho dalších). Její odbornost ji dovedla i k pozici externí docentky na německých univerzitách a členství v prestižních spolcích jako MENSA ČR a German Speakers Association e.V. Je také spoluzakladatelkou spolku memoryXL (mezinárodní platforma k tréninku paměti). Je autorkou knihy "Úspěšná paměť" a publikuje v českých i německých médiích. Zájemci o její témata si mohou vybrat ze 3 jazykových variant – čeština, němčina a angličtina.

Mgr. Martina Wolfová, MBA

Je trenérem, certifikovaným koučem, konzultantem pro krizovou intervenci, supervizorem a terapeutem. Je členem ČAP – České asociace pro Psychoterapii.

Jako lektor, trenér a kouč začala pracovat v roce 2007, po dvaceti letech zkušeností získaných na vedoucích pozicích u firem PricewaterhouseCoopers, Vodafone, British American Tobacco, PepsiCo Restaurant Int., Hilton Prague.

Po absolvování Palackého univerzity v Olomouci, katedra Sociologie a Andragogiky získala titul MBA z ČVUT a Hallam Sheffield Univerzity. Pak absolvovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

V trenérské oblasti se zaměřuje především na propojení emoční inteligence do bussinesu. Mezi její hlavní témata v lektorské oblasti patří: Sebe řízení (Self management: osobní efektivita, příprava pro manažerskou roli), řízení druhých (Manage Others: řízení lidí, řízení výsledků, řízení změn), Řízení vztahů (Relationship Management)

Všechny služby je možno využít v českém i anglickém jazyce.

 

 

Milada Záborcová | Apas.cz

PhDr. Milada Záborcová, PhD.

Konzultantka a lektorka komunikačních dovedností.

Od roku 2002 se věnuje oblasti vzdělávání ve veřejné i soukromé sféře, v sociálních službách, v nemocnicích, ve školství i v neziskovém sektoru.

Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn a stresových situacírozvojem emočních dovedností.

Pracuje s týmy firem, podporuje ve strategickém plánování nadace a neziskové organizace. V oblasti supervize pracuje s prvky reflexe týmu a smysluplného nastavení cílů a hodnot. Je členkou pracovních skupin zaměřených na vzdělávání starších dospělých a seniorů, zabývá se problematikou mezigenerační spolupráce a pozitivního zohlednění věku a potenciálu lidí. Vystupuje na konferencích, je členkou komisí rekvalifikačního vzdělávání. Sama publikuje a připravuje vzdělávací koncepty ve spolupráci s řadou organizací. Za podpory společnosti Seduo.cz natočila s kolegy na téma emocí v pracovní sféře, plánování profesní kariéry a prevence syndromu vyhoření on-line kurz Budujte úspěšnou kariéru v každém věku.

Na základě zkušeností z mnohaleté práce s lidmi, kteří zažívají osobní krizi, jí na podzim 2017 v nakladatelství Grada vyšla kniha přinášející nové pohledy na zvládání zátěžových a vyhrocených situací s názvem Jak projít životními krizemi k životním výhrám.

Petr Stejskal | Apas.cz

Mgr. Petr Stejskal

Kouč, konzultant a trenér workshopů pro manažery a obchodníky.

Specializuje se na prodejní akademie profesionálního přirozeného prodeje a koučování obchodníků a manažerské akademie a koučování manažerů.

Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 17 let prodejní, manažerské a trenérské praxe a zkušenosti z práce obchodníka, vedení a řízení prodejních týmů, recruitmentu a řízení výběrových řízení, AC/DC, vedení školení a tréninků obchodních zástupců, středních manažerů a TOP manažerů, on job trainingů obchodníků a manažerů, tvorby a realizace vzdělávacích projektů. Absolvent ročního kurzu systemického koučování (Extima – Institut systemického koučování, r.2008).

Okruhy témat školení a tréninků, které Petr realizuje:

 • Profesionální přirozený prodej pro juniorní i seniorní obchodníky a šéfy obchodu
 • Manažerské dovednosti pro TOP a střední management
 • On Job Training – koučování obchodníků, manažerů při práci
 • Vyjednávaní - pro senior obchodníky Account managery
 • Asertivita a komunikační strategie– pro obchodníky i manažery
 • Prodejní akademie – pro obchodní zástupce
 • Manažerská akademie – pro manažery
 • Komunikační dovednosti – pro obchodníky, střední management a TOP management
 • Prezentační dovednosti – pro prodejce, konzultanty, office pracovníky, manažery
 • Typologie zákazníků, sebepoznání
 • Time management – pro pracovníky různých profesí
 • Základy HR managementu – pro personalisty a ostatní manažery
 • Trénink trenérů – pro interní trenéry a manažery
 • Telemarketing – pro telesales oddělení
Marie Součková | Apas.cz

Mgr. Marie Součková

Téměř 10 let působí v oblasti personální práce v korporacích i startupech.

V oblasti rozvoje zaměstnanců a jako lektorka v oblastech komunikačních dovedností a zvládání konfliktů, sebeřízení a osobní efektivity, práce s emocemi a stresem, posilování odolnosti a výkonnosti, prevence syndromu vyhoření, time & energy management, work-life balance a spokojenost nejen v práci. V oblasti psychodiagnostiky, sebepoznání – mapování potenciálu pracovníků, práce se silnými stránkami i rezervami, profesní a kariérové poradenství. Při výběru zaměstnanců a konzultantské činnosti – diagnostika osobnostních předpokladů pro výkon práce, výběr na manažerské a vedoucí pozice, obchodní pozice, zákaznická péče, marketing i další specialisté.

Zároveň se podílí na vývoji nových nástrojů pro poznání osobnosti a pracovních kompetencí – propojování psychologie a moderních technologií

Vystudovala psychologii na Masarykově Univerzitě v Brně se zaměřením na oblast personální psychologie a psychologie práce – pracovní chování a návyky, pracovní výkonnost, workoholismus, angažovanost v práci apod. Zapojila se do řady výzkumných projektů a působila jako vyučující na FSS MU, ESF MU a VŠEM.

Tereza Pitnerová

Mgr. Tereza Pitnerová

Vystudovala jednooborovou psychologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a magisterské studium dokončila na Univerzitě Palackého v Olomouci. Již čtvrtým rokem pracuje v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením a poskytuje psychologickou podporu uživatelům centra, rodinným příslušníkům a zaměstnancům. Od roku 2022 je zařazena do pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii. Cenné zkušenosti načerpala v pedagogicko-psychologicko-poradenských zařízeních. V posledních letech se zúčastnila kurzů Krizové intervence a Výchovy bez
poražených.

Je členem odborného týmu lektorů APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o. pro programy praktického rozvoje emoční inteligence.

Stanislava Vodrážková

Ředitelka terapeutického centra společnosti, ředitelka útvaru vzdělávacích projektů, lektorka a terapeutka.

Více jak 14-ti letá praxe v lektorské činnosti v oblasti Rozvoje osobní zralosti a autority, autorka projektů rozvoje osobní zralosti a autority, vnitřní motivace, odolnosti a výkonnosti.

Plná 14-ti letá praktická práce v oboru hrotové terapie (kvantová psychologie).