Kurzy PRO OBCHODNÍKY A PRODEJCE:

Emoce a racionální myšlení představují základní dvě složky lidského rozhodování a je důležité, aby obě tyto složky při obchodním jednání působily ve vyrovnané spolupráci, která se u prodejců a obchodních zástupců  vyznačuje atributy, jakými jsou přiměřená sebejistota, empatické naslouchání, využívání emocí, partnerství, přesvědčivá argumentace, tvořivost, vynalézavost, logické uzavírání a aktivní řízení hovoru.

 • Jak se pozná dobrý obchodník?
 • Jaké by měl mít dovednosti, schopnosti a kompetence?
 • Které obchodní techniky by měl umět ovládat?

Výpis kurzů pro obchodníky a prodejce:

Trénink emočních dovedností
 • Ovládnutí emocí
 • Dosažení obchodního cíle
 • Být zapamatovatelný
 • Prodejní emoce v praxi
Kurzy pro firmy
seller
 • Úspěch bez manipulace
 • Zvýšení prodejů
 • Vlastní komunikační postupy
 • Řeč těla
Kurzy pro firmy
Pro klientský přístup
 • Spokojený externí zákazník
 • Spokojený  interní zákazník
 • Návody na koučing
 • Identifikace stresorů
Kurzy pro firmy
Přirozený profesionální prodej
 • Typy vyjednávání
 • Umění přesvědčovat
 • Kontrolované vyjednávání
 • Být připraven na všechno
Kurzy pro firmy
Úspěšná a přesvedčivá prezentace v2
 • Kultura mluveného projevu
 • Vystupováním na veřejnosti
 • Jak upoutat pozornost
 • Udržet pozitivní atmosféru
Kurzy pro firmy
Profesionální firemní korespondence v2
 • Srozumitelně a stručně
 • Psychologie v korespondenci
 • Etické zásady
 • Praktická cvičení
Kurzy pro firmy
Profesionální telefonování v2
 • Práce s hlasem a slovem
 • Zjišťování potřeb klientů
 • Vedení rozhovoru
 • Struktura rozhovoru
Kurzy pro firmy

„Tyto vlastnosti obchodních zástupců jsou velmi vyhledávány zaměstnavateli, jelikož jsou zárukou úspěšných jednání a plnění obchodních záměrů společností."