Vzdělávací kurz
Základy PR (public relations)

Pro koho?

  • pracovníkům v PR in house
  • marketingovým pracovníkům

Cíle kurzu:

Cílem semináře je získat základní přehled o této disciplíně, jež má své nezastupitelné místo v marketingovém mixu.

Největší pozornost se věnuje královské disciplině PR – mediálním vztahům (media relations), ale je možno rozšířit i o další oblasti, jako jsou korporátní PR, krizová komunikace, interní komunikace atp.

Marcela Novotná

personální ředitelka, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Naši klienti