Růstové a fixní myšlení

on-line webinář

Termín pro Vás připravujeme na březen 2021

Úspěch v životě závisí do velké míry na nastavení naší mysli. Jak řekl Henry Ford: „Pokud věříte, že to půjde, i když věříte, že to nepůjde, tak v obou případech máte pravdu.

Současná přední psycholožka Carol Dweck díky svým desetiletým výzkumům představuje dva druhy nastavení mysli: fixní a růstové. Fixní myšlení vede k vyhýbání se náročným situacím, obavám ze selhání, nízké sebemotivaci, depresivnímu ladění a neúspěchu. Růstové myšlení přispívá k větší spokojenosti, schopnosti překonávat překážky a lepším výsledkům. Dobrá zpráva je: vzhledem k neuroplasticitě mozku můžeme nastavení naší mysli ovlivnit a čerpat z benefitů růstového myšlení.

Obsah webináře:

  • Prohloubíte sebepoznání – zjistíte, v jakých situacích se projevuje Vaše růstové či fixní nastavení mysli
  • Načerpáte inspiraci, jak posilovat své růstové myšlení
  • Získáte nástroje pro zvládnutí obav ze selhání
  • Vyzkoušíte si efektivní reakce na kritiku
  • Zjistíte, jak kritikou a následnými emocemi naložit tak, aby Vám kritika pomohla k dalšímu růstu

Chci se zúčastnit