On-line webináře

Firemní on-line workshopy

Firemní on-line workshopy

vysoká kvalita, interaktivita, individuální přístup,

bonusy na podporu naučeného

emoční_závislost

Virtuální vedení lidí

Znalost efektivního řízení vzdálených týmů se stala základní manažerskou dovedností dnešních dnů. Pokud chcete zlepšit výkon svého týmu, který nyní pracuje na dálku a zároveň snížit potenciální mezilidské a komunikační výzvy, tento kurz je určen právě pro vás. V tomto kurzu vám poskytneme jasné postupy, jak můžete maximálně využít silné stránky vašich kolegů ve virtuálním prostředí.

Zaměříme se na klíčové faktory, které zajistí produktivitu, angažovanost a růst.

Emoční učení
Rozvoj emoční inteligence na cestě vzhůru

Cílem emoční inteligence je přiblížit se co nejvíce k vlastnímu vnitřnímu potenciálu, kterým je kvalita každého člověka. Je spousta kvalitních lidí, kteří žijí pravý opak. Dělají ze sebe nekvalitní tím, že se nechají ovládat nenávistí, vztekem, lítostí, mocí, manipulací atd. Místo, aby se snažili objevit v situacích hezkých i nelibých jádro uvědomění, kvalitu, kterou jim situace přináší, tak „jedují“. Jak se přiblížit ke své vnitřní kvalitě?

Koučovací přístup v práci manažera
a jak jej využít i v on-line prostředí

Opravdu se nemusíte stát hned koučem, aby tento přístup výrazně zasáhl do vašeho života. Stačí začít používat „koučovský přístup“ nebo také „koučovací myšlení“ a uvidíte, jak se najednou začnou věci hýbat a měnit k lepšímu. Všechno vám tak nějak rázem půjde od ruky, začnete mnohem ostřeji vnímat realitu kolem sebe, lépe se rozhodovat….
Koučovský přístup lze charakterizovat jako přechod od nátlaku k volbě. Je to podpora lidské schopnosti řídit sám sebe a umožňuje nám uplatňovat mnohé principy koučování v každodenní práci leadra, jak směrem k podřízeným a kolegům, tak také směrem ke klientům a obchodním partnerům.

Jak od pachtění k efektivitě
aneb work smarter, not harder

Současný život nám přináší permanentní výzvy: musíme být téměř neustále on-line, potřebujeme dosahovat stále vyšších výsledků se stále menšími zdroji, šířka pracovních úkolů vede k neustálému multitaskingu, ve vnějším i vnitřním prostředí probíhají neustálé změny …

Jsme zavalení každodenními povinnostmi – rozhodujeme se, čemu se nejdříve věnovat, často podle naléhavosti nebo podle tlaku, který vnímáme, ale, ne podle našich priorit, dlouhodobé vize, našich hodnot.

V rámci tohoto webináře si svoje priority a dlouhodobé cíle účastníci ujasní a následně získají praktické tipy a nástroje, jak cílů dosáhnout.

Klíčové rozhovory - jak mluvit když jde o hodně

Tento program je zaměřen na komunikační stránku a to v jejích obou dimenzích, jak racionální tak emoční.
Seminář „Klíčové rozhovory“ je pro účastníky srozumitelnou nabídkou a vysvětlením, jak jinak můžou rozumět lidem i sami sobě a jak jinak komunikovat když o „něco jde“. V takové situaci je obvykle v sázce hodně a zvládnutí stresu je náročné, se objevují protichůdné a velmi rozdílné názory a jsou přítomny (ať už projevené nebo potlačené) silné emoce.
Umožní účastníkům poznat silné a slabé stránky z vnitřního úhlu pohledu, jinak řečeno, poznat komunikaci z pohledu jejich osobního, individuálního vnitřního prožívání a vnímání, které vychází z jejich poznání, zkušeností, hodnot, komunikačních filtrů a mnoha dalšího.

Tajemství odolnosti a výkonnosti – praktická zkušenost, jak prožívat méně stresu

Nežijeme ve vzduchoprázdnu a denně jsme vystavení různým formám mezilidského soužití, kde můžeme zažívat nějakou úroveň stresu, někdy prospěšnou, jindy méně.
Kdybychom měli vybrat jediné slovo, které vystihuje život moderního člověka, bylo by to slovo „hektický“. Jsme zvyklí neustále nad něčím přemítat, vybavovat si minulé situace a představovat si, co se stane v budoucnost a to vše je často spojeno se spoustou stresu, obav a prožíváním negativních emocí.
Pokud pociťujeme stres, často se mylně domníváme, že nemůžeme být aktivní i v klidu současně. Jak se však ukazuje, můžeme být navenek činorodí a uvnitř v rovnováze.  Tento seminář vám nabídne, jak na to. 

Je manipulace nutná součást úspěchu?
Aneb jak na manipulaci a jak jí účinně čelit

Žijeme v informačním věku. Každý den se na nás valí nekonečný proud informací, vjemů, požadavků a úkolů. Je toho tolik, že máme často problém rozeznat, kdo s námi jedná na rovinu a v našem zájmu, a kdo nám jen podsouvá vlastní myšlenky. Ale jsme opravdu oběťmi? Nebo každý z nás někdy nevědomky používá stejné techniky, které nám vadí na ostatních? A lze takové jednání omluvit zájmem o vyšší dobro? Jak to celé vlastně je, jak se orientovat a jak manipulaci účinně čelit?

Úspěšná profesionální prezentace

 

Prezentujete čím dál více on-line? Na tomto on-line workshopu si prakticky natrénujete pracovní prezentace: ať ve face-to-face nebo právě v online podobě.

Posílení sebejistoty, přesvědčivosti, schopnosti zaujmout publikum, efektivní neverbální komunikace a zvládání rozličných obtíží.

Speciální on-line workshop, který probíhá s využitím metod blended learningu

Emočně inteligentní komunikace nejen v on-line prostředí

V pracovním prostředí můžeme běžně zažívat různé náročné komunikační situace – neoprávněné požadavky, kritiku, konflikt, nátlak a různé další druhy manipulace. Následné emoce mají vliv nejen na vzájemný vztah, ale také na produktivitu – zhoršují soustředění, blokují kreativní myšlení a celkově negativně ovlivňují pracovní výkon. V úspěšném zvládnutí těchto situací hraje roli nejen samotná komunikační dovednost, ale také schopnost pracovat se svými emocemi i emocemi komunikačního partnera.
V rámci on-line workshopu se společně zaměříme na obě roviny úspěšného zvládnutí náročných situací – emoční management i efektivní komunikaci. Webinář bude vycházet z konkrétních situací účastníků. Jednotlivé komunikační techniky budeme aplikovat na konkrétní situace účastníků – např. jak podat negativní zpětnou vazbu, aby se druhý nenaštval; jak odmítnout a být přitom vstřícný; jak reagovat na útočné výroky, či kritiku nebo jak se nenechat vtáhnout do manipulativních her

Kontaktujte nás a složte si workshop podle svých aktuálních potřeb.