Jak zvládat novou realitu

Čím procházíme v období pandemie?

 Jak nejlépe zúročit zkušenosti v čase postcovidovém?

Současný život přináší permanentní výzvy: jsme téměř neustále on-line,  ve vnějším i vnitřním prostředí probíhají náročné změny, doléhá nejistota spojená s novou realitou.

On-line workshop je věnován problémům a potřebám, které společnost i jednotlivci vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií již více než rok prožívají. Zaměříme se na to, co se v závislosti na krizovém dění odehrává v našem vlastním vnitřním světě. Přiblížíme si, jak dění uplynulého roku ovlivnilo naši psychiku, naše pracovní zvyky, podíváme se, jaký dopad mají tyto zkušenosti na naše osobní životy. Cílem bude porozumět lépe emocím a reakcím, které jako společnost i jednotlivci nyní zažíváme. Zamyslíme se společně nad tím, jak můžeme k vývoji přistupovat, aby se z našeho jednání nevytrácely podstatné hodnoty a smysl, co je třeba udělat pro to, abychom neztráceli emoční vyrovnanost, i jaká cesta nás čeká k udržení a rozvoji dobrých mezilidských vztahů.

Kurz je přizpůsoben vždy na míru, dle vašich požadavků

Společně se zaměříme např. na témata:

  • Pandemie jako krizová situace – co nám krizová zátěž přináší do života
  • Potřeby (nejen) v krizi – tři klíčové oblasti v porozumění tomu, co nám chybí, když se situace hrotí a přestáváme ji zvládat
  • Psychika a vliv událostí posledního „covidového roku“ na osobní životy
  • Média – pravda, hypotézy, dezinformace? Traumatizace společnosti a její následky
  • Zkušenosti z profesního světa - co přinesla pandemie do pracovních týmů
  • Zvládání změn a práce s vlastními emocemi
  • Rovina vztahů – co se vše nyní do ní promítá, současné problémy, příležitosti i ztráty
  • Komunikace ve víru pandemie, na čem stavět pro čas budoucnosti