Recenze knihy
Co když je to nebe? Jak jsem se zbavila omezujících přesvědčení a začala žít
Anita Moorjani

Je-li v životě důležitá cesta, a nikoli cíl, je možné, že nebe je zde – je jím tento fyzický život, který žijeme na Zemi.

Co když je to nebe? Jak jsem se zbavila omezujících přesvědčení a začala žít - Anity Moorjani

Možná je nebem právě náš zdejší život? Na první pohled se zdá, že každodenní shon této představě nenasvědčuje. Ale co když pochopíme, že ve skutečnosti jsme velmi mocní – a že můžeme utvářet svou vnitřní i vnější realitu?

Anita Moorjani věří, že přesně tohle dokážeme, pokud se osvobodíme od falešných představ. Tím se zbavíme strachu, bolesti i dobrovolně přijímaných omezení, jež s nimi souvisejí.

A život získá smysl.

V této knize Anita popisuje projevy deseti falešných mýtů, které je dobré u sebe odhalit a zbavit se jich.

Mezi ně patří například mýtus – milovat sám sebe, je sobecké, nebo mýtus – duchovní lidé nemají ego, nebo mýtus – já nejsem OK, ty nejsi OK.

Nechci vám brát radost z četby  a citovat více, přesto jeden mýtus, dnes velmi moderní, mi přijde velmi důležitý.

A tím je Musíme být vždycky pozitivní. Žít tento mýtus může vést k potlačování emocí, tj. vyhýbání se zkušenosti lidství se vším všudy. Tedy i s tím, že si umíme dovolit cítit a prožívat bolest a být sami sebou.

Každou kapitolu o mýtech, zakončují otázky k přemýšlení a typy a cvičení. Pro mýtus „musíme být pozitivní“ jsou pro vás tyto typy a cvičení: (str. 180)

  • Uvědomte si, že když máte negativní myšlenky, neznamená to, že jste negativní, ani že si ubližujete – znamená to, že jste člověk

  • Když cítíte strach a negativitu, neperte se s tím a neodsuzujte se za to. Přiznejte si všechny emoce a plně je prožijte, abyste jimi mohli projít a nezůstali v nich uvězněni

  • Naučte se milovat sami sebe a dopřát si radost, aby to pro vás bylo přirozené (a nemuseli jste se do radosti nutit, což se vám stejně nepovede)

  • Jestliže máte problém cítit radost, začněte tím, že přijmete to, co cítíte právě teď. Potom hledejte v současné situaci klid. Odkud je už snazší přejít ke vděčnosti a od vděčnosti lehce přejdete k radosti. Radost vychází z toho, že jsme nanejvýš vděčni a oceňujeme stav svého života v přítomném okamžiku.

  • Podívejte se zpět na některé bolestné události a pokuste se zjistit, co jste z těchto zkušeností získali – větší věci i maličkosti. Bušte za tyto dary vděčni

  • Dovolte ostatním cítit to, co cítí, mějte soucit s tím, co zažívají, a neodsuzujte je za to.