Slovníček pojmů
souvisejících s osobním rozvojem
a emoční inteligencí


G-CH

Gaussova křivka iq
hard skills
hněv
hostilita
hyperstres
hypostres
charakter člověka
charakterové typy člověka

I

inteligence
inteligenční kvocient
interkulturní management
interní komunikace
interpersonální inteligence
interpersonální komunikace
interpersonální konflikt
intuice
iq inteligence
iq koeficient
iq průměr
iq test

K

kompetence
kompetenční model
kompetenční model manažera
komunikace
komunikace na pracovišti
komunikace v týmu
komunikační dovednosti
komunikační hry
komunikační strategie
komunikační styly
komunikační techniky
konflikt
konflikt definice
konflikt zájmů
konfliktní situace příklady
kontramanipulace
koucovani
kouč
koučing
kouč osobního rozvoje
krystalická inteligence
kultura projevu
kurz manažerských dovedností
kurz prezentačních dovedností
kurz vedení týmu
kurz hodnocení a motivace zaměstnanců

 

L

leadership
limbický systém
lídr
lidské zdroje
life kouč


M

management lidských zdrojů
manažer
manažerská mřížka
manažerská psychologie
manažerské dovednosti
manažerské hry
manažerské kompetence
manažerské metody
manažerské nástroje
manažerské role
manažerské rozhodování
manažerské styly řízení
manipulace
manipulátor
manipulativní techniky v komunikaci
maslowova pyramida potřeb
mediace
měkké dovednosti
mentální hygiena
mentální koučink
mentální zdraví
mentor
metody duševní hygieny
metody hodnocení pracovníků
metody vedení lidí
metody vzdělávání
měkké dovednosti
mezilidská komunikace
minutový manažer
mluvený projev
mobbing
mobbing na pracovišti
motivace
motivace pracovníků
motivace zaměstnanců
motivační nástroje
motivační pohovor
motivační proces
motivační systém
motivátor
mozek

N

negativní emoce
negociace
nervy a stres příznaky
neverbální komunikace
nenávist
neokortex

O

obava
obchodní dovednosti
obchodní jednání
obchodní strategie
obchodní vyjednávání
odborné dovednosti příklady
organizační dovednosti
organizační schopnosti
osobní rozvoj
osobní pohovor
osobní prezentace
osobnost
osobnostní rozvoj
osobnostní typologie

 

P

paraverbální komunikace
pasivně agresivní chování
pasivní agrese
pasivní agresivita
personalistika
personální audit
placebo efekt
plazí mozek
plán osobního rozvoje
pocit
pohovor
poruchy komunikace
povaha člověka
povahové typy
povahy lidí
pozitivní afirmace
pozitivní emoce
pozitivní myšlení
pracovní cíle příklady
pracovní pohovor
pracovní stres
pravidla asertivity
prezentační dovednosti
proces komunikace
procesní řízení
prodejní techniky
profesní rozvoj
profesní růst
prokrastinace
přesvědčivá komunikace
přesvědčovací techniky
přesvědčování
přirozená autorita
příznaky stresu
příznaky syndromu vyhoření
psychika
psychický stres
psychohygiena
psychohygiena metody
psychologie komunikace
psychologie motivace
psychologie osobnosti
psychologie pro manažery
psychologie prodeje
psychologie učení
psychometrické testy


T

techniky asertivity
techniky vyjednávání
telefonická komunikace
tréma
typ člověka
typologie lidí
test osobnosti
typologie osobnosti
typy emocí
typy osobnosti
tvrdé dovednosti

V

vedení lidí
vedení týmu
vědomí
vedení porad
vedoucí pracovník
verbální komunikace
verbální myšlení
vina
vlastnosti osobnosti
vnitrofiremní komunikace
vyhoření
vyjednavač
vysoká inteligence

Z

závist
zahanbení
zakázaná rétorika
zátěžové situace
zdravá komunikace
zdravé sebevědomí
způsoby komunikace
zklamání
zvládání emocí