Test emoční inteligence zdarma

Tento jednoduchý test má 30 otázek a lze jej vyplnit za necelých 10 minut. U každé položky zatrhněte, jak moc u vás platí „téměř vždy“, jak kdy – tedy občas ano a občas ne a „téměř nikdy“.

(1/30)

Jsem si neustále vědom svých emocí a myšlenek a také souvislostí
mezi nimi.