Test 4 uši

Během přizpůsobování se životu ve společnosti se každý z nás nacvičil určitý způsob naslouchání. Pokud víte, jakého typu jste posluchač/ka, učinil/a jste už první krok k tomu, abyste dokázal/a aktivně využívat i jiných svých „uší“. Nyní máte příležitost, abyste zjistili, jaké ucho používáte nejčastěji.

Označte u každého z následujících příkladů, která ze čtyř možností platí nejvíce. Tam, kde se nebudete moci rozhodnout, můžete zaškrtnout i více možností. S největší pravděpodobností budete označovat více možností nebo někdy i všechny čtyři.