Recenze knihy
Biologie víry - jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků
Bruce H. Lipton, Ph.D.

Co se stane, když namísto laskavé a respektující výchovy dítě slyší, jak o něm jeho rodiče říkají, že je „hloupé děcko“?

Biologie víry – jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků

Vědecké obory, zabývající se v současnosti rozvojem osobnosti a emoční inteligencí, vycházejí velmi často z poznatků současných neurověd, kvantové fyziky či buněčné biologie. Praktické využití těchto oborů nabízí publikace Bruce H. Liptona, Ph.D. „Biologie víry – jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků“.

Co se stane, když namísto laskavé a respektující výchovy dítě slyší, jak o něm jeho rodiče říkají, že je „hloupé děcko“, že si něco „nezaslouží“, že z něj „nikdy nic pořádného nebude“, že „se raději nemělo narodit“, či že je „churavé a slabé“?

Dítě pozorně sleduje své prostředí a ukládá moudrost světa, kterou mu nabízejí jeho rodiče, přímo do podvědomé paměti. Důsledkem je skutečnost, že chování a názory jeho rodičů se stanou jeho vlastními a tyto názory dál působí v podvědomé mysli a ovládají jeho život. Ale nebojte, nic není fatální.

V tomto díle Bruce H. Lipton, Ph.D. nabízí nadějnou syntézu nejmodernějšího a nejlepšího výzkumu v oblasti buněčné biologie a kvantové fyziky a ukazuje, že můžeme změnit naše tělo, pokud přeprogramujeme naše myšlení. Pojmenovává „novou biologii“, která chápe život jako spolupráci nadaných jedinců, kteří dokáží programovat sami sebe tak, aby vytvořili život naplněný radostí.