Recenze knihy
Emoční inteligence
Daniel Goleman

Věděli jste například, že nás provází přes 3 000 emocionálních reakcí každý týden, a víc než 150 000 každý rok. 

Daniel Goleman - Emoční inteligence

Daniel Goleman v obou publikacích uvádí množství praktických návodů, jak rozvíjet následující emoční kompetence:

Znalost vlastních emocí

 • Jaké emoce prožíváme?
 • Odkud přicházejí?
 • Jak souvisí s tím, co se kolem děje?
 • Proč cítím právě to, co cítím?

Zvládání vlastních emocí

 • Stresová tolerance
 • Kontrola impulzivity
 • Kultivace emocí
 • Možnost volby

Schopnost motivovat sebe sama

 • Převažující vyladění: štěstí
 • Realistický optimismus
 • Hledání faktického řešení

Empatie

 • Vnímání a chápání emocí druhých lidí

Zvládání mezilidských vztahů

 • Jasná komunikace
 • Naslouchání
 • Respekt
 • Zvládání emocí druhých lidí

Věděli jste například, že nás provází přes 3 000 emocionálních reakcí každý týden a víc než 150 000 každý rok. A že ze všech emocí, které v životě zažijete, jich skoro 2 milióny pocítíte v pracovní době?

A to je právě důvod, proč emoční inteligence a její rozvíjení je mnohem důležitější než klasické IQ a jak EQ ovlivňuje pracovní výkon.

A právě díla Daniela Golemana nám z mnohých úhlů pohledů ukazují, že schopnost empatie, sledování dlouhodobých cílů, umění domluvit se s ostatními… je právě ten typ inteligence, který určuje, jak budeme v životě úspěšní a spokojeni.