Recenze knihy
SUPERMOZEK - uvolněte výbušnou sílu své mysli
Deepak CHOPRA a Rudolf E. TANZI

Mozek má neuvěřitelné schopnosti, dokáže se sám léčit, neustále přetvářet a rozvíjet. Díky novému vztahu, který si k němu vytvoříte, můžete úplně změnit svůj život.

Deepak CHOPRA a Rudolf E. TANZI: SUPERMOZEK

"Autoři Deepak Chopra a Rudolf Tanzi spojují výsledky vědeckého bádání s duchovními vhledy a otevírají fascinující cestu – předzvěst velkého skoku v lidské evoluci.
Mozek je branou ke zdraví, štěstí, duchovnímu růstu a neomezené budoucnosti, která začíná právě nyní.“
(Citace ze zadního přebalu knihy)

Celá tato kniha je natolik unikátní a podnětná, že cítím rozpaky, co vlastně o ní napsat. A tak mne napadá, že náhodně zalistuji a uvedu pár citací. A posouzení nechám na vás.

„Po narození jsme schopni vnímat celek, ale vzápětí se učíme jej potlačovat, odmítat a zapomínat na něj a začínáme dávat přednost osobním názorům a starým návykům.

Ale nikdy nemůže být vyrovnaní, spokojeni a šťastní, pokud neobnovíme celistvost, s jakou jsme se narodili. Je to klíč k příjemnému životu i fyzickému zdraví.“ (str. 69)

A návod například, jak integrovat zpětnou vazbu?

Úplně stačí vědomě dělat to, co příroda vložila do mozku novorozence:

  • Buďte co nejvíce otevřeni novým podnětům
  • Neuzavírejte zpětnovazební smyčku posuzováním, strnulými názory a předsudky
  • Necenzurujte příchozí data tím, že je odmítáte
  • Pracujte na vlastních psychických blocích………

Slovo vědomě dělat, jsem měl potřebu zdůraznit, protože naprosto souhlasím s tvrzením autorů, že vaše mysl dokáže být pouze v jednom ze tří stavů:

1. Nevědomý stav
2. Vědomý stav
3. Sebereflexe

A pokud si nejsme vědomi co se v nás odehrává, víte co se může stát?
Podívejte se na dokument o tom, jak je naše mysl ovladatelná a manipulovatelná

Člověk existuje ve všech třech stavech a je pouze na něm, který z nich převládá v daném okamžiku. Když řeknete, že máte zlost, je to vědomá myšlenka, zatímco výbuch hněvu je nevědomé jednání.

A návod, jak můžete změnit vnímání?

  • Pozorně vnímejte svoje emoce a uvědomujte si, z čeho vycházejí
  • Prověřujte vlivy, které vás utvářely, vedou k nevědomému jednání
  • Zkoumejte svoje zakořeněné názory. Odhalujte je a zbavujte se těch, které způsobují stagnaci.

Toto je kniha, která se dá číst znovu a znovu a odkudkoli, kteroukoli stránku otevřete, něco pro sebe získáte. Stejně jako z další knihy:

Deepaka Chopry „Znovuobjevení těla, vzkříšení duše – jak stvořit nové já“