Recenze knihy
Zbavte se zvyku být sami sebou
Dr. Joe Dispenza

"Tato kniha je působivou směsicí nejnovějších vědeckých poznatků a reálných aplikací uspořádaných do dokonalého receptu na každodenní život."
(GREG BRADEN o knize)

Dr. Joe Dispenza - Zbavte se zvyku být sami sebou

Dr. Dispenzav této publikaci spojil obory kvantové fyziky, neurovědy, chemie mozku, biologie a genetiky, aby ukázal, co všechno je ve skutečnosti možné.

Co se týče genetiky, zdůrazňuje: „Nejste svými geny předurčeni k tomu, abyste se chovali určitým způsobem po celý zbytek svého života. Objevila se nová vědecká disciplína, která dává všem lidským bytostem sílu vytvořit si realitu podle vlastní volby.“

Mnoho lidí touží po změně a dr. Dispenza poskytuje praktické návody jak na to. Znějí jednoduše…ale …“dokud zůstanete stejnou osobou, která má stejné myšlenky každý den a produkuje stejné pocity každý den a na jejich základě dělá stejná rozhodnutí – nemůžete očekávat nový výsledek.

Pokud tedy chceme nějakou stránku naší reality změnit, musímemyslet, cítit a jednat nově. Musíme být jiní ve smyslu našich reakcí na zkušenosti.“

Ve třetí části knihy pod názvem VSTŘÍC NOVÉMU OSUDU, DR. Dispenza opět nabízí praktické návody emočního a osobnostního rozvoje, mnohá cvičení, díky kterým si uvědomíte stará schémata, kterým nedovolíte, aby se naplnila.

Vycházeje z poznatku, že téměř vše, co demonstrujeme, začíná myšlenkou, ještě neznamená, že tato myšlenka je pravdivá.

Položte si otázku:

„Je tato myšlenka pravdivá, nebo je to jen to, co si myslím a čemu věřím, když se takto cítím?“

….a možná odhalíte vaše každodenní, nevědomé, automatické a omezující myšlenky, jako

  • Každý mě využívá
  • Nikdo mě nikdy neposlouchá
  • Můj život stojí za houby
  • Musím pracovat víc, než většina ostatních
  • Musím se zalíbit
  • Musím se chovat tak, aby mne všichni měli rádi
  • Chci s tím skoncovat
  • Dnes mám špatný den, proč se snažit to změnit
  • Necítím se na to
  • Nenávidím svou situaci s…..

Pochopit, jak může úraz poškodit mozek, je snadné, ale vědci už také vědí, že jej nepříznivě ovlivní i negativní myšlení a špatné naprogramování z naší minulosti.

V této knize vám dr.Dispenza prozradí, jak optimalizovat hardware i software vašeho mozku, abyste dosáhli nového stavu mysli.