Naši lektoři

Abychom naplnili potřeby i těch nejnáročnějších klientů, dbáme na to, aby náš lektorský tým byl složen z úspěšných profesionálů v oblasti vzdělávání. Naši lektoři jsou osobnosti, které učení baví a zároveň inspiruje.

PhDr. Milan Hutta

Odborný garant a lektor seminářů  a projektů Rozvoje osobní zralosti a autority v manažerské a obchodní praxi, projektů koučovského přístupu, dále  lektor  manažerských a prodejních dovedností, ředitel vzdělávací společnosti APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o., spoluautor know how rozvojových projektů, poradce a konzultant především pro oblast expresivní dimenze komunikace, která se projevuje v rozpoznání vlastních emocí a postojů a jejich vlivů na pracovní a osobní život. Vystudoval FF UK Bratislava, postgraduál aplikované sociální psychologie na FF UK Praha, postgraduál Ekonomie zahraničního obchodu na VŠE Praha, absolvent 3-letého výcviku Transakční analýzy, člen IATA. Ve vzdělávání pracuje od roku 1985.


Stanislava Vodrážková

majitelka společnosti APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o., ředitelka terapeutického centra společnosti, ředitelka útvaru vzdělávacích projektů, lektorka a terapeutka.

Od roku 2000 více jak 14-ti letá praxe v lektorské činnosti v oblasti Rozvoje osobní zralosti a autority, autorka projektů rozvoje osobní zralosti a autority, vnitřní motivace, odolnosti a výkonnosti.

Plná 14-ti letá praktická práce v oboru hrotové terapie (kvantová psychologie).


Olga Lošťáková, MA

Olga je trenérem a koučem v oblasti měkkých dovedností.  Její školení jsou založená na nácviku pomocí rolových her a kamery, využívá koučovací přístup. Výsledkem je hlubší sebepoznání účastníka a rychlejší osvojení nových dovedností.

Rozvoji měkkých dovedností se věnuje od roku 2007, v rámci vzdělávacích programů spolupracovala s více než 4000 účastníky z různých oblastí (finanční sféra, IT, výroba, FMCG, obchodní řetězce). Úspěchem je pro Olgu spokojený klient, který si v rámci spolupráce plní své sny a cíle a vidí reálný přínos školení pro svoji praxi.

V práci s účastníky využívá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání (poradenství pro společnosti v oblasti výroby, IT, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféru) a sebepoznávacích a sebe-rozvojových programů

Je spoluautorkou knihy „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010). V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč)“

Vzdělání: Psychologie na Univerzitě Palackého, University of New York in Prague (Professional Communication and P.R.), Fakulta multimediálních komunikací, Vyšší odborná škola herecká, Odborné kurzy a výcviky (Intenzivní trénink koučů: Results Coaching Systems, NLP Master, Diamond Logos, Respektovat a být respektován, atd...)


PhDr.Alex Röhrich, PhD.

Vystudoval bohemistiku na FF UK a na FSV UK postgraduální obor mediální studia. Odborný asistent FPHP TUL, katedra českého jazyka a literatury. Působil jako hlasový poradce zpravodajství ČT a Z1 – externě, nyní jako jazykový redaktor zpravodajství a publicistiky České televize, jazykový redaktor zpravodajství TV Nova, lektor komunikačních a jazykových tréninků v Centru nezávislé žurnalistiky, mediální ředitel.

Lektor prezentačních dovedností a kultury mluveného projevu - práce pro společnosti (OSN ČR, OSA) i jednotlivce (M. Reedová, nám. pr. primátora; Petr Žaluda, gen. ředitel ČD), mediální konzultant v PR, lektor komunikačních a rétorických kurzů, odborný asistent/externí vyučující na FSV, IKSŽ, Zásady správného mluvení, (bc. cyklus).


Mgr. Vendula Amálie Kulhanová

Psychologii  vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a dokončila magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2011 je ve výcviku Poradenských a psychoterapeutických dovedností „Life Dynamic“ společnosti Elio a zároveň poskytuje individuální terapie zaměřené převážně na práci s dospělými a adolescenty. Absolvovala řadu stáží v různých psychologických, poradenských, pedagogických, klinických a sociálních zařízeních. Fascinuje ji lidská mysl a to, jak lidé přemýšlí a proč se chovají, jak se chovají.

Jako lektorka je specialista na programy na posílení osobního růstu zaměstnanců, rozvoje praktické emoční inteligence, Tajemství odolnosti a výkonnosti a členem týmu rozvojového projektu Rozvoj osobní zralosti a autority ve skupinové, manažerské a obchodní praxi.


Mgr. Zuzana Armutidisová

Lektorka, koučka a konzultantka, více jak 15-ti letá praxe ve vzdělávání dospělých

 • dlouholeté zkušenosti z českého i mezinárodního prostředí
 • lektorka vzdělávacích a poradenských programů
 • trenérka trenérů (expertů)
 • komunikační expertka
 • koučka (rozvoj osobního a pracovního života, multikulturní orientace, partnerský koučink, sebekoučování)
 • tvorba vzdělávacích programů v oblasti komunikace
 • expertní činnost pro ICMPD, OBSE

Michaela Karsten - paměťová expertka

Dr. Michaela Karsten

Paměťová expertka a držitelka světového rekordu v paměťových schopnostech

 • Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a poté pracovala pro americkou společnosti MSD jako klinikreferent.
 • V Mnichově studovala německý jazyk, přičemž celou dobu byla aktivní v paměťovém sportu.
 • Oblasti paměti se začala věnovat i profesně pod záštitou německé tréninkové společnosti MemoVision.
 • Je držitelkou mnoha rekordů, trojnásobnou mistrní světa v paměťových schopnostech a za jeden ze svých paměťových výkonů, je zapsaná v Guinnessově knize rekordů (v časovém limitu dvou minut si zapamatovala 13 dat narození ve správním pořadí, tzn 78 číslic).
 • Je autorkou knihy Úspěšná paměť a mnoha dalších článků.
 • Členka KIWANIS Klubu (servisní klubová organizace na pomoc dětem a mladým lidem), společnosti MENSA ČRDVPJ (spolek žurnalistů).

Zajímavé rozhovory:

V poslední době ji můžete spatřit v různých TV pořadech, ve kterých propaguje paměťové tréninky, dále také to, jak nám prospívají, a proč jsou pro nás důležité.

Mgr. Martina Wolfová, MBA

Jako lektor, trenér a kouč začala pracovat v roce 2007, po dvaceti letech zkušeností získaných na vedoucích pozicích u firem PricewaterhouseCoopers, Vodafone, British American Tobacco, PepsiCo Restaurant Int., Hilton Prague.

Je trenérem, certifikovaným koučem, konzultantem pro krizovou intervenci, supervizorem a terapeutem. Je členem ČAP – České asociace pro Psychoterapii.

Po absolvování Palackého univerzity v Olomouci, katedra Sociologie a Andragogiky získala titul MBA z ČVUT a Hallam Sheffield Univerzity. Pak absolvovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

V trenérské oblasti se zaměřuje především na propojení emoční inteligence do bussinesu. Mezi její hlavní témata v lektorské oblasti patří: Sebe řízení (Self management: osobní efektivita, příprava pro manažerskou roli), řízení druhých (Manage Others: řízení lidí, řízení výsledků, řízení změn), Řízení vztahů (Relationship Management)

Všechny služby je možno využít v českém i anglickém jazyce.