Co je to empatie

Empatie znamená vcítění se do pocitů, motivace, potřeb a stanovisek ostatních lidí v jedincově okolí. Pomáhá člověku pochopit bez předsudků, proč protistrana jednala, jak jednala. Existují jedinci, kteří mají vrozené nadání pro empatii, lze ji však i trénovat a prohlubovat.

Neustále se zabývat pocity okolních lidí nelze, protože by to pro jedince bylo příliš zatěžující a mohlo by dojít ke ztrátě vlastních hodnot, pocitů. Prostřednictvím zdravé senzitivity však empatie pomáhá chápat ostatní, naslouchat s respektem a efektivně.