Empatik

Empatici jsou lidé, kteří pozitivní i negativní energii lidí kolem sebe nejen cítí, ale také vstřebávají.

Nemají stejné filtry blokující vnější podněty jako ostatní lidé. Jsou tak citliví, jako by se něčeho dotýkali a ruka by měla padesát prstů místo obvyklých pěti. (Více v publikaci JUDITH ORLOFFOVÁ „Průvodce pro vysoce citlivé lidi.“)

Rozdíl mezi vysoce citlivým člověkem a empatikem spočívá v tom, že vysoce citlivý snadno intuitivně vycítí potřeby ostatních lidí a často je přirozený opatrovatel. K tomu, aby se cítil dobře není nutné, aby se dobře cítili i všichni kolem něho, protože cizí energií nepouští do svého silového pole.

Naproti tomu pro empatika je nezbytné, aby se všichni cítili dobře, protože to významně ovlivňuje jeho pocity. Z toho plyne jeho náchylnost zavděčit se svému okolí. To způsobuje, že neustále někoho zachraňuje nebo někomu pomáhá.

Nezvládá se postarat o vlastní potřeby, protože potřeby ostatních jim vždy připadají naléhavější a důležitější než jejich vlastní.

Jste empatik? Udělejte si test online v anglickém jazyce: https://www.anitamoorjani.com/empath-quiz nebo česky v knize ANITA MOORJANI „Síla citlivosti“ str.30-36

 

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy