Etika podnikání

Etika jako věda o morálce se prolíná s veškerou lidskou činností, proto ji musí řešit i každý účastník podnikání.

Podnikatelská etika zahrnuje podnikatelskou kulturu, prosazování a dodržování etického chování, které by mělo ústit v sociální, morální a ekologickou odpovědnost. Zjednodušeně lze říci, že jsou to zásady slušného jednání s obchodními partnery, zákazníky a stejně tak s konkurencí. V konečném důsledku by měl podnikatel sice poskytovat zboží či služby zákazníkům, ale být také službou společnosti. K tomu přispívá kvalitní péče o případné zaměstnance, zdravé pracovní podmínky a korektní vztahy se sebou samým, s dodavateli, dalšími partnery, konkurencí.

Etické chování v podnikání se v dlouhodobém horizontu vyplácí. Zákazníci si etického podnikatele váží a vracejí se, konkurence si ho váží a respektuje ho, podobně jako obchodní partneři.  

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy