Etika podnikání

Etika jako věda o morálce se prolíná s veškerou lidskou činností, proto ji musí řešit i každý účastník podnikání.

Podnikatelská etika zahrnuje podnikatelskou kulturu, prosazování a dodržování etického chování, které by mělo ústit v sociální, morální a ekologickou odpovědnost. Zjednodušeně lze říci, že jsou to zásady slušného jednání s obchodními partnery, zákazníky a stejně tak s konkurencí. V konečném důsledku by měl podnikatel sice poskytovat zboží či služby zákazníkům, ale být také službou společnosti. K tomu přispívá kvalitní péče o případné zaměstnance, zdravé pracovní podmínky a korektní vztahy se sebou samým, s dodavateli, dalšími partnery, konkurencí.

Etické chování v podnikání se v dlouhodobém horizontu vyplácí. Zákazníci si etického podnikatele váží a vracejí se, konkurence si ho váží a respektuje ho, podobně jako obchodní partneři.