Jaké jsou formy komunikace

Rozlišujeme dvě formy komunikace. Verbálníneverbální komunikace.

Verbální komunikace

Verbální komunikace probíhá prostřednictvím jazyka a řeči. Je tvořena hláskami, slovy a větami. Řeč je artikulovaný, nejčastěji zvukový projev člověka. Na světě existuje více než 6000 jazyků. Do verbální komunikace patří kromě ústní také písemná komunikace, zprostředkovaná, živá či reprodukovaná.

Neverbální komunikace

Součástí verbální komunikace je komunikace neverbální. Zahrnuje:

  • mimiku - výrazy obličeje, červenání
  • kineziku - pohyby rukou, postoj
  • oční kontakt
  • tón hlasu, zadrhávání
  • proxemika - doteky, vzdálenost osob při komunikaci
  • gesta - často mohou zastoupit celou komunikaci

Neverbální komunikace dokresluje verbální sdělení a napomáhá posluchači správně pochopit předávané informace.