Jaké jsou formy komunikace

Rozlišujeme dvě formy komunikace. Verbálníneverbální komunikace.

Verbální komunikace

Verbální komunikace probíhá prostřednictvím jazyka a řeči. Je tvořena hláskami, slovy a větami. Řeč je artikulovaný, nejčastěji zvukový projev člověka. Na světě existuje více než 6000 jazyků. Do verbální komunikace patří kromě ústní také písemná komunikace, zprostředkovaná, živá či reprodukovaná.

Neverbální komunikace

Součástí verbální komunikace je komunikace neverbální. Zahrnuje:

 • mimiku - výrazy obličeje, červenání
 • kineziku - pohyby rukou, postoj
 • oční kontakt
 • tón hlasu, zadrhávání
 • proxemika - doteky, vzdálenost osob při komunikaci
 • gesta - často mohou zastoupit celou komunikaci

Neverbální komunikace dokresluje verbální sdělení a napomáhá posluchači správně pochopit předávané informace.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy