Co je to intuice

Intuice - z latinského in-tuitum, tj. “vhled” - tedy opravdu jakýsi vhled/náhled do nějaké situace, její chápání, odhad. Na základě intuice děláme rozhodnutí, které přitom neproběhne na základě vědomého, racionálního uvažování. Přesto je u silně intuitivních jedinců provázeno pocitem jistoty - i přes absenci viditelných, prokazatelných faktů.

V češtině jako ekvivalent pro intuici někdy používáme slovo tušení. To napovídá, že k následnému rozhodnutí či jednání na základě intuice máme jisté pohnutky, zkušenosti či zážitky z minulosti. Na jejich základě pak mozek vyhodnotí aktuální situaci a “napoví” nám.

Intuici je vhodné využívat jako rozhodovací metodu v případě nutnosti zaujmout rychlé stanovisko, rychle se rozhodnout. Zároveň je intuice hojně využívaným nástrojem v umění a tvořivých činnostech, ale i ve vědeckých disciplínách.

Pokud člověk jedná na základě intuice, často své jednání nedokáže zpětně vysvětlit, odůvodnit. A to i přesto, že se ukázalo jako “věštecky” správné - což platí hlavně v případech, kdy je jednání zakládající se na intuici nečekané, neortodoxní.