Co je to negativní emoce

Negativní emoce jsou emoce, které negativně ovlivňují náš vnitřní pocit spokojenosti a vyrovnanosti. Mezi hlavní patří:

 • strach
 • nenávist
 • závist
 • posuzování
 • potupení
 • neohleduplnost
 • žárlivost

Tyto negativní emoce vyvolávají u jedince procesy zhoubné pro tělo i psychickou stabilitu. Prací na emoční inteligenci však člověk může významně na odstranění těchto nežádoucích emocí pracovat.

Přesto negativní emoce hrají i pozitivní roli, v určité míře jsou součástí zdravé psychiky. Existují z dobrého důvodu - upozorňují nás na věci, které nechceme, které nám ubližují, nejsou v náš prospěch. Nutí nás ke změně.

Rozhodně není dobré negativní emoce potlačovat, ignorovat je. Například vztek nás upozorňuje na skutečnost, že se na nás někdo dopouští nespravedlnosti. Pokud jej uchopíme dobře, dodá nám odvahu k činům, pomůže překonat společensky navyklou ohleduplnost a vyburcuje nás k tomu, abychom se postavili sami za sebe.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy