Co je to negativní emoce

Negativní emoce jsou emoce, které negativně ovlivňují náš vnitřní pocit spokojenosti a vyrovnanosti. Mezi hlavní patří:

  • strach
  • nenávist
  • závist
  • posuzování
  • potupení
  • neohleduplnost
  • žárlivost

Tyto negativní emoce vyvolávají u jedince procesy zhoubné pro tělo i psychickou stabilitu. Prací na emoční inteligenci však člověk může významně na odstranění těchto nežádoucích emocí pracovat.

Přesto negativní emoce hrají i pozitivní roli, v určité míře jsou součástí zdravé psychiky. Existují z dobrého důvodu - upozorňují nás na věci, které nechceme, které nám ubližují, nejsou v náš prospěch. Nutí nás ke změně.

Rozhodně není dobré negativní emoce potlačovat, ignorovat je. Například vztek nás upozorňuje na skutečnost, že se na nás někdo dopouští nespravedlnosti. Pokud jej uchopíme dobře, dodá nám odvahu k činům, pomůže překonat společensky navyklou ohleduplnost a vyburcuje nás k tomu, abychom se postavili sami za sebe.