Co je to osobnost

Osobnost - v psychologii tak vymezujeme jedince chápaného coby soubor vlastností charakterizujících jeho celistvou individualitu a zaměřenost na realizaci životních cílů, přizpůsobování se prostředí a rozvíjení svých možností v rámci daného prostředí a společnosti.

Osobnost tvoří individuální propojení biologických, psychologických a sociálních aspektů daného jedince. Buduje se prostřednictvím vztahů k sobě, druhým, prostředí, společnosti.

Osobnost tvořená psychickými vlastnostmi a rysy osobnosti se projevuje jednáním jedince. Jsou pro danou osobnost charakteristické a relativně trvalé. Ovlivňují myšlení, jednání, cítění. Omezeně lze na jejich základě predikovat, jak se daný jedinec zachová v určitých situacích.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy