Paraverbální komunikace

Paraverbální komunikace je druhou nejdůležitější formou komunikace. Patří sem vše, co vnímáme jako práci s hlasem:

  • hlasitost projevu
  • barva hlasu
  • monotónnost výkladu

Do paraverbální komunikace se tedy zahrnuje vše, co nesouvisí s obsahem. Všechny aspekty paraverbální komunikace lze trénovat a tím svůj projev vylepšovat.