Co jsou to poruchy v komunikaci

Problémy v komunikaci vznikají, pokud je narušeno vzájemné porozumění, strany mají neshody v názorech či postojích nebo se uchylují k nevhodnému chování. Taková komunikace vyvolává negativní emoce, pocity tísně a nespokojenosti.

Poruchy komunikace rozlišujeme dle typu osobnosti:

Osoba se sklonem k hysterii

 • Teatrální slova a gesta, velká nadsázka
 • Nekontrolovatelný sled myšlenek
 • Afektované chování i jednání

Paranoidní osoba

 • Zvýšená podezíravost
 • Vztahovačnost
 • Obviňování lidí
 • Bludy

Narcistická komunikace

 • Egoistická orientace
 • Touha po moci a obdivu druhých
 • Prestiž ve společnosti
 • Kontrola druhých

Otevřená komunikace (asertivní komunikace), při které se partneři respektují se dá naučit. Podívejte se na základní pravidla asertivity nebo získejte schopnost otevřené komunikace za pomoci odborníka.