Co jsou to poruchy v komunikaci

Problémy v komunikaci vznikají, pokud je narušeno vzájemné porozumění, strany mají neshody v názorech či postojích nebo se uchylují k nevhodnému chování. Taková komunikace vyvolává negativní emoce, pocity tísně a nespokojenosti.

Poruchy komunikace rozlišujeme dle typu osobnosti:

Osoba se sklonem k hysterii

 • Teatrální slova a gesta, velká nadsázka
 • Nekontrolovatelný sled myšlenek
 • Afektované chování i jednání

Paranoidní osoba

 • Zvýšená podezíravost
 • Vztahovačnost
 • Obviňování lidí
 • Bludy

Narcistická komunikace

 • Egoistická orientace
 • Touha po moci a obdivu druhých
 • Prestiž ve společnosti
 • Kontrola druhých

Otevřená komunikace (asertivní komunikace), při které se partneři respektují se dá naučit. Podívejte se na základní pravidla asertivity nebo získejte schopnost otevřené komunikace za pomoci odborníka.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy