Co je to soft skills

Soft skills - v češtině dnes téměř stejně často používáno v doslovném překladu také jako “měkké dovednosti”. Vedle poměrně dobře měřitelných “hard skills” složitěji uchopitelné schopnosti, které jedinci významně pomáhají jednat s ostatními lidmi, chápat jejich motivace k určitému jednání, pomáhá dosáhnout svého atd.

Soft skills jsou velmi široká oblast a zahrnují hlavně:

  • schopnost komunikovat, bezproblémově navazovat vztahy
  • schopnost vést, organizovat
  • schopnost zvládat stres
  • schopnost rychle a správně se rozhodovat
  • sebedůvěru
  • empatii
  • schopnost konstruktivně řešit konflikty

V minulosti nebyla měkkým dovednostem ve srovnání s tvrdými dovednostmi přisuzována taková váha, ovšem v 21. století získávají výrazně na významu a je zcela běžné zvyšovat svou kvalifikaci nejen prostřednictvím jazykových kurzů apod. (hard skills), ale také díky kurzům soft skills.