Co je to soft skills

Soft skills - v češtině dnes téměř stejně často používáno v doslovném překladu také jako “měkké dovednosti”. Vedle poměrně dobře měřitelných “hard skills” složitěji uchopitelné schopnosti, které jedinci významně pomáhají jednat s ostatními lidmi, chápat jejich motivace k určitému jednání, pomáhá dosáhnout svého atd.

Soft skills jsou velmi široká oblast a zahrnují hlavně:

 • schopnost komunikovat, bezproblémově navazovat vztahy
 • schopnost vést, organizovat
 • schopnost zvládat stres
 • schopnost rychle a správně se rozhodovat
 • sebedůvěru
 • empatii
 • schopnost konstruktivně řešit konflikty

V minulosti nebyla měkkým dovednostem ve srovnání s tvrdými dovednostmi přisuzována taková váha, ovšem v 21. století získávají výrazně na významu a je zcela běžné zvyšovat svou kvalifikaci nejen prostřednictvím jazykových kurzů apod. (hard skills), ale také díky kurzům soft skills.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy