Co je to typologie osobnosti

Typologie osobnosti - existují mnohá členění a typologie dle různých kritérií. Nejčastěji se typologií osobnosti zabývá psychologie. Avšak i laikovi znalost alespoň některé z uznávaných a prověřených typologií pomáhá v pracovním i osobním životě lépe porozumět lidem v okolí a jejich jednání a ve spojení s empatií se stává cenným nástrojem pro efektivní komunikaci.

Jednou z prvních typologií ještě z doby antiky je dodnes používaná Galénova čtveřice dle jedincova temperamentu:

  • Sangvinik - optimistický, lehko se nadchne pro novou věc - často však jeho prvotní zájem a nadšení rychle opadá (v práci to bývají ideální “rozjížděči projektů”). Když už jej něco rozčílí, vztek netrvá dlouho. Nemá rád nudu, jednotvárnost. Netrápí se zbytečně starými křivdami, ve společnosti bývá oblíbený pro svou veselou, otevřenou povahu.
  • Cholerik - lehko ho rozčílí i zdánlivá drobnost, netrpělivý, zloba jej opouští výrazně déle než sangvinika. Impulzivní, je pro něj obtížné se ovládat. Rád prosazuje své zájmy i názory (v pracovní sféře často usiluje o vedoucí pozice), nerad se přizpůsobuje ostatním. Nemá rád jednotvárnost, klidné činnosti jej rozčilují, příkazy (kromě těch, které vydává sám), jej iritují. Má rád společnost, akci.
  • Flegmatik - rozvážný, neprůbojný, konzervativní, velmi těžce se přizpůsobuje změnám. Nemá rád konflikty a na rozdíl od výše uvedených typů mu vyhovuje systematická až monotónní práce v klidu. Nemá problém se přizpůsobit. Upřednostňuje řád a pravidla. Straní se hluku a velkých akcí.
  • Melancholik - značně emočně nevyrovnaný, se sklony k pesimismu, prožívá city velmi intenzivně, často má problémy se sebevědomím. Bývá zodpovědný a spolehlivý v osobním životě i v práci. Neusiluje o vedoucí pozice - nerad totiž nese tíhu zodpovědnosti. Vyhovuje mu klidné prostředí, stabilita. Pro klidnou mysl potřebuje porozumění okolí. Naopak změny, riziko a rychlé akce ho odrazují.